PL EN
Estymacja cech procesu opisującego zmiany stanu obiektu w celu podjęcia decyzji eksploatacyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Autor do korespondencji
Walter Bartelmus
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):5-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono dwa sposoby oceny stanu dla dwóch obiektów znajdujących się w różnych stanach technicznych. Stosując tradycyjny sposób oceny stanu technicznego napotkano na trudności w ocenie różnic między stanami. Drugi nowy sposób pokazał że istnieje możliwość lepszego rozróżniania stanów. Praca przedstawia, że u podstawy każdego sposobu oceny stanu technicznego powinna się znajdować analiza czynników konstrukcyjnych, produkcyjnych, operacyjnych i zmiana stanu technicznego.
 
REFERENCJE (9)
1.
BARTELMUS W., Root cause analysis of vibration signals for gearbox condition monitoring, BINDT Inside Journal, Vol. 50, No. 4, April 2008.
 
2.
BARTELMUS W., Condition monitoring of opencast mining machinery, Wrocław University Press, 2006, pp. 1-290.
 
3.
BARTELMUS W., Vibration condition monitoring of gearboxes, Machine Vibration, 1992, No. 1, pp. 178-189.
 
4.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Vibration condition monitoring of planetary gearbox under varying external load, Mechanical Systems and Signal Processing, 23 (2009), pp. 246-257.
 
5.
GADE S., HERLUFSEN H., KONSTANTIN-HANSEN H., WISMER J., Order Tracking Analysis, B&K Technical Review, No. 1, 1999.
 
6.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Adaptacyjna metoda wnioskowania o stanie przekładni pracującej w imiennych warunkach obciążenia. Adaptive method of inferring about condition of gearbox operating under varying load, In: Diagnostyka Maszyn, XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum, Węgierska Górka, 05-10.03.2007, Katowice.
 
7.
ZIMROZ R., Non-stationary operating conditions analysis by instantaneous speed monitoring for mining machines diagnostics, Proceedings of the Sixteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2007), Bangkok, Thailand, December 11-13, 2007, Ed. by Singhal (et al.), Irvine, Ca., The Reading Matrix (2007), pp. 1160-1170.
 
8.
SMITH J.D., Gear noise and vibration. Second edition, Marcel Dekker, Inc. New York Basel, 2003.
 
9.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., A new feature for monitoring the condition of gearboxes in non-stationary operation conditions, Mechanical Systems and Signal Processing, 23 (2009).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top