120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Mineralogiczna i mineralurgiczna charakterystyka samarskitu-y pochodzącego z osadów rzecznych obszaru Ras Baroud Pustyni Centralnej W Egipcie

 
1
Nuclear Materials Authority
Mining Science 2009;128(36):179–195
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Odnotowano unikalne występowanie samarskitu-Y w osadach rzecznych otaczających obszar Ras Baroud na Pustyni Centralnej w Egipcie. Stwierdzono, że minerał ten jest związany z kolumbitem, cyrkonem, magnetytem, granatami, goethytem, ilmenitem, hematytem oraz miką. W reprezentatywnej próbce badanego osadu znaleziono samarskit-Y w ilości 1,5% wagowego. Badania przeprowadzone za pomocą mikroskopu optycznego jak skaningowego pozwoliły zidentyfikować i opisać badaną odmianę minerału, podczas gdy badania elektronowe w mikroobszarze pozwoliły na określenie jego formuły. Analiza składu ziarnowego reprezentatywnej próbki samarskitu-Y pochodzącego z osadu rzecznego wykazały szeroką dystrybucje rozmiaru ziarn z tendencją występowania większej ilości ziarn drobnych. Badany materiał był średnio magnetyczny. Stwierdzono, że jego podatność magnetyczna jest niższa niż współwystępują- cego kolumbitu. Możliwe jest otrzymanie bogatego koncentratu samarskitowego stosując separację grawitacyjną oraz magnetyczną
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mohamed Fahmy Raslan   
Nuclear Materials Authority, P.O. Box, 530, El Maadi, Cairo, Egypt
 
REFERENCJE (16):
1. GAUDIN A.M., Principles of mineral dressing, TATA McGraw Hill publishing Co. Ltd., New Delhi 1980.
2. HANSON S.L., SIMONS W.B., FALSTER A.U., FOORD E.E., LICHTE F.E., Proposed nomenclature for samarskite-group minerals: new data on ishikawaite and calciosamarskite, Mineral. Mag., 1999, 63,27-63.
3. JONES M. P., Mineral dressing tests on the extraction of collumbite and other heavy minerals from the Olegi younger granite, Rec. Geol. Surv., Nigeria 1959 (published in 1960).
4. KAOUD M.M.A., Conditions of formations of secondary dispersion geochemical anomalies of the rare metals in Ras Baroud, Eastern Desert, M. Sc. Thesis, Cairo University, A.R.E, 1982.
5. MAHDY M A., ASSAF H.S., OMER S.A., Geological and geochemical investigation of radioactive occurrence in Gebel Ras Baroud granitic mass. Central Eastern Desert, Egypt, Proceeding of African Mining, 91, Harare, Zimbabwe, 1991.
6. NICKEL E. H, MANDARINO J. A.. Procedures involving the IMA Commission on New Minerals and Mineral names, and guidelines on mineral nomenclature, Can. Mineral., 1987 25, 353-377.
7. OMAR S.A.M., Geology and geochemical features of the radioactive occurrences of Om-Anabgranitic masses. Eastern Desert, Egypt, M.Sc. Thesis, Cairo University, 1995.
8. PRYOR E.J., Mineral processing. Applied Science publishers Limited, Third Edition, London 1974.
9. RASLAN M.F., Mineralogy and physical upgrading of Abu Rusheid radioactive gneiss, South Eastern Desert, Egypt. The 9th International Mining, Petroleum, and Metallurgical Engineering Conference February, Faculty of Engineering - Cairo University, 2005, Min.27.
10. RASLAN, M.F., Occurrence of Ishikawaite (Uranium-Rich Samarskite) in the Mineralized Abu Rushied Gneiss, Southeastern Desert of Egypt. International Geology Review Journal, 2008, Vol. 50, No, 12, pp. 1132-1140.
11. RASLAN M.F., El SHALL H.E., OMAR S.A., DAHER A.M. (under publication), Mineralogy of the polymetallic mineralized pegmatite of Ras Baroud Granite, Central Eastern Desert, Egypt.
12. SAYYAH TA., ASSAF H.S., KADERA Z.M., MAHDY MA., OMAR S.A., New Nb-Ta occurrence in Gebel Ras baroud, Central Eastern Desert, Egyptian Mineralogist, 1993, 41-55.
13. SIMMONS W.B., HANSON S.L., FALSTER AU., Samarskite-Yb: a new species of the samarskite group from the Little Patsy pegmatites, Jefferson County, Colorado, Canadian Mineralogist, 2006, 44(5), 1119-1125.
14. TAGGART A. F., Hand book of mineral dressing and industrial minerals. John Wiley and Sons, Inc. New York, London, Sedney 1944.
15. WARNER J.K., EWING R.K., Crystal chemistry of samarskite. Am. Mineral., 1993, 78, 419^424.
16. ZALATA A., MASHAAL S.H., GHOBRIAL G., EL-TOKHI M., MAKROOM F., Mineral chemistry and geochemical studies on Wadi-Al-Barud, Wadi Umm Taghir, Pan-African dyke swarms, Eastern Desert, Egypt, Egyptian Mineralogist, 1996, Vol. 8, p. 77-91.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586