Charakterystyczne częstotliwości drgań do monitorowania i diagnostyki złożonych i zespolonych przekładni zębatych maszyn górniczych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, Vibration and Diagnostic Scientific Laboratory
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Walter Bartelmus
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, Vibration and Diagnostic Scientific Laboratory, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2011;133(40):17–34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy przedstawiono procedurę znajdowania charakterystycznych częstotliwości w prostych i zło- żonych układach przekładni zębatych. Przekładnie mogą tworzyć złożone i zespolone przekładnie. Przedstawiono sposób klasyfikacji przekładni złożonych i zespolonych. Zespolone przekładnie tworzą przekładnie planetarne. Trzy różne przekładnie planetarne są rozpatrywane. Te trzy rodzaje przekładni planetarnych są stosowane w koparkach kołowych i w kombajnach węglowych. Przedstawiono wprowadzenie do wyznaczania częstotliwości charakterystycznych. Przedstawiono charakterystyczne częstotliwości, takie jak: częstotliwość powtarzania się sekwencji spotykania się tych samych zębów, częstotliwości zazębienia, częstotliwości obrotów wałów, częstotliwości uszkodzeń lokalnych.
 
REFERENCJE (11)
1.
BANACH S., 1956, Mechanika, PWN, Warszawa, 338.
 
2.
BARTELMUS W., 2006, Condition monitoring of open cast mining machinery, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
3.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., 2007, Metoda diagnostyki przekładni planetarnej, Górnictwo i geologia IX (Red. nauk. Walter Bartelmus), Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław, 3–15.
 
4.
BARTELMUS W. ZIMROZ R., 2009a, Vibration condition monitoring of planetary gearbox under varying external load, Mechanical Systems and Signal Processing, 23, 246–257.
 
5.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., 2009b, A new feature for monitoring the condition of gearboxes in nonstationary operation conditions, Mechanical Systems and Signal Processing, 23, 1528.
 
6.
BARTELMUS W. CHAARI F. ZIMROZ R. HADDAR M., 2010, Modelling of gearbox dynamics under time varying non-stationary operation for distributed fault detection and diagnosis, European Journal of Mechanics – A/Solids, 29, 637–64.
 
7.
BARTELMUS W. ZIMROZ R., 2008, Problems and solutions in condition monitoring and diagnostics of open cast monster machinery driving systems, Diagnostyka, 3/47, 55–60.
 
8.
BARTELMUS W., 2009, Statistical feature estimation of the process describing object condition change for maintenance decision, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Górnictwo i geologia XII, Wrocław.
 
9.
BARTELMUS W. ZIMROZ R., 2010a, Way of non-stationary signal analysis generated by machinery for feature extraction and their processing, International Congress on Noise Control Engineering, June 13–16, Lisbon, Portugal.
 
10.
BARTELMUS W. ZIMROZ R., 2010b, Heavy machinery diagnostics and condition monitoring, Proceedings of International Conference on Condition Monitoring and Machine Failure Prevention Technology, June 22–24, Stratford upon Avon, England.
 
11.
BARTELMUS W., 2011, Fundamentals for condition monitoring and diagnostics for driving bucket wheel system of bucket wheel excavator, Górnictwo i Geologia, Scientific Papers of the Institute of Mining.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586