120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

REWERSJA WENTYLACJI GŁÓWNEJ W KOPALNIACH LGOM

Marek Sikora 1,  
 
1
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska
Mining Science 2007;IX(1):89–105
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono zagadnienia rewersji wentylacji głównej oraz przeanalizowano możliwość jej stosowania w świetle badań modelowych sieci wentylacyjnych kopalń LGOM.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Franciszek Rosiek
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (10):
1. BOROWSKI M, OBRACAJ D., SZLĄZAK N., Przykład wykonania rewersji wentylacji głównej w kopalni węgla kamiennego, Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005.
2. FRYCZ A., Pożary w szybach, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2/1995. Leksykon górniczy, Praca zbiorowa, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989.
3. MACIEJASZ Z., KRUK F., Pożary podziemne w kopalniach, Wyd. „Śląsk” , Katowice 1977. Poradnik górnika T-III, Praca zbiorowa, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1974.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
5. STRUMIŃSKI A., Zasady bezpiecznego przeprowadzenia rewersji wentylacji głównej w czasie pożarów podziemnych, Wiadomości górnicze 2–3/1983.
6. STRUMIŃSKI A., Zwalczanie pożarów podziemnych w kopalniach, Wyd. ZNIO „Ossollineum”, Wrocław 1987.
7. STRUMIŃSKI A., Zwalczanie pożarów w kopalniach głębinowych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1996.
8. SZLĄZAK N., ZAJĄC K., Rewersja wentylacji głównej w kopalniach węgla kamiennego, Górnictwo rok 21 zeszyt 1, Wyd. AGH, Kraków 1997.
9. SZLĄZAK N., ZAJĄC K., Ocena możliwości wykonania rewersji wentylacji głównej w kopalniach węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1998.
10. Taktyka pożarowa w kopalniach węgla, Praca zbiorowa, GiG, Katowice 1970.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586