PL EN
REWERSJA WENTYLACJI GŁÓWNEJ W KOPALNIACH LGOM
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska
 
 
Autor do korespondencji
Franciszek Rosiek
Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):89-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono zagadnienia rewersji wentylacji głównej oraz przeanalizowano możliwość jej stosowania w świetle badań modelowych sieci wentylacyjnych kopalń LGOM.
 
REFERENCJE (10)
1.
BOROWSKI M, OBRACAJ D., SZLĄZAK N., Przykład wykonania rewersji wentylacji głównej w kopalni węgla kamiennego, Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005.
 
2.
FRYCZ A., Pożary w szybach, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2/1995. Leksykon górniczy, Praca zbiorowa, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989.
 
3.
MACIEJASZ Z., KRUK F., Pożary podziemne w kopalniach, Wyd. „Śląsk” , Katowice 1977. Poradnik górnika T-III, Praca zbiorowa, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1974.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
 
5.
STRUMIŃSKI A., Zasady bezpiecznego przeprowadzenia rewersji wentylacji głównej w czasie pożarów podziemnych, Wiadomości górnicze 2–3/1983.
 
6.
STRUMIŃSKI A., Zwalczanie pożarów podziemnych w kopalniach, Wyd. ZNIO „Ossollineum”, Wrocław 1987.
 
7.
STRUMIŃSKI A., Zwalczanie pożarów w kopalniach głębinowych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1996.
 
8.
SZLĄZAK N., ZAJĄC K., Rewersja wentylacji głównej w kopalniach węgla kamiennego, Górnictwo rok 21 zeszyt 1, Wyd. AGH, Kraków 1997.
 
9.
SZLĄZAK N., ZAJĄC K., Ocena możliwości wykonania rewersji wentylacji głównej w kopalniach węgla kamiennego, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1998.
 
10.
Taktyka pożarowa w kopalniach węgla, Praca zbiorowa, GiG, Katowice 1970.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top