PL EN
LIGNITE PRICE AS A DETERMINANT OF THE SPLIT OF PROFIT IN SYSTEMS OF MINES AND POWER PLANTS PART I – SPLIT OF PROFIT PROPOSALS
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Leszek Jurdziak
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):43-57
 
ABSTRACT
Different structures of lignite mines and power plants, that occure on the Polish market as a result of its transformation and the privatisation, were discussed. The attention is focused on the fact that the practice is overtaking the theory because there is a lack of models of functioning of such structures. A model of cooperation between the mine and the power plant was worked out for the established amount of coal, what reflects the situation of a particular ultimate pit choice (in a long run) or realization of supplies of the constant amount of lignite in frames of the long-term contract (in a short run e.g. one of year). It is proposed to treat a negotiation of the lignite price as a constant sum game and a lignite price as the determinant of the total profit division. The choice of lignite price between prices outlining breakeven points of the mine and the power plant determines the distribution of the profits to both sides. It is similar to the contract curve in the classical bilateral monopoly model. Ten different methods of the profit division are proposed. Argumentation for proposed solutions was presented favouring the proposal of equal profit margins calculated without the costs of fuel purchase.
 
REFERENCES (18)
1.
GRUDZIŃSKI Z., KASZTELEWICZ Z. Propozycja powiązania ceny węgla brunatnego ze zmianami cen energii elektrycznej i inflacją. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje Nr 44, Wrocław 2005.
 
2.
JURDZIAK L., KAWALEC W., Analiza wrażliwości wielkości wyrobiska docelowego i jego parametrów na zmianę ceny bazowej węgla brunatnego. Górnictwo i Geologia VI., Górnictwo i Geologia VII. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, Seria: Studia i Materiały: Nr 30, Wrocław 2004.
 
3.
JURDZIAK L., KAWALEC W., Operacyjne sterowanie jakością węgla brunatnego w energetyce niemieckiej, Górnictwo i Geologia VIII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113, Seria: Studia i Materiały 31, Wrocław 2005.
 
4.
JURDZIAK L., Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Nr 2 (40), 2005.
 
5.
JURDZIAK L., Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w klasycznym ujęciu. Górnictwo i Geologia VII. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106, Seria: Studia i Materiały: Nr 30, Wrocław 2004.
 
6.
JURDZIAK L., Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka, nr 2/2006.
 
7.
JURDZIAK L., Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne i Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Przyjęte do druku w Górnictwie Odkrywkowym, 2006.
 
8.
JURDZIAK L., Tandem: lignite opencast mine & power plant as a bilateral monopoly. Mine Planning and Equipment Selection Wrocław, Balkema, Taylor & Francis Group, London 2004.
 
9.
JURDZIAK L., Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Górnictwo Odkrywkowe 7–8/2004.
 
10.
JURDZIAK L., Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 112, Seria: Konferencje Nr 44, Wrocław 2005.
 
11.
KASZTELEWICZ Z., Różne górnictwa. Wypowiedź dla Przeglądu Technicznego Nr 10–11/2005.
 
12.
MYERSON R.B., Game Theory. Analysis of Conflict. Harvard University Press, 2004.
 
13.
OWEN G., Teoria gier. PWN, Warszawa 1975.
 
14.
SAMUELSON W.F., MARKS, S.G., Ekonomia menedżerska. PWE, 1998.
 
15.
STEINHAUS H., Kalejdoskop matematyczny. PZWS, Warszawa 1954.
 
16.
STEINHAUS H., The Problem of Fair Division. Econometrica, t. 16 1948, 101–104.
 
17.
STRAFFIN P.D., Teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 
18.
YOUNG H.P., Sprawiedliwy podział. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top