PL EN
Wycena usługi recyklingowej przeróbki odpadów mineralnych układami mobilnymi
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Malewski   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):183-198
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Układy recyklingowe to niewielkie mobilne agregaty rozdrabiania i przesiewania odpadów mineralnych górnictwa lub budownictwa. Używane są do przerobu niewielkich źródeł surowców mineralnych, ale też coraz częściej jako elementy wspomagające przemysłowe stacjonarne systemy przeróbcze. W każdym wypadku mogą być eksploatowane na zasadzie usługi produkcyjnej oferowanej na czas określony przez operatora-usługodawcę. W artykule omówiono problem wyceny usługi recyklingowej mierzonej kosztem jednostkowym produkcji, gdzie głównymi składnikami efektywno- ści produkcji jest wydajność techniczna układu i koszty jego eksploatacji. Przedstawiono sposób i formuły obliczania tej efektywności na przykładach.
 
REFERENCJE (2)
1.
MALEWSKI J., Metoda obliczania wydajności kruszarek, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 97, seria Konferencje nr 33, 2002.
 
2.
MALEWSKI J., Modelowanie i symulacja systemów wydobycia i przeróbki skał, seria Monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top