120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Wycena usługi recyklingowej przeróbki odpadów mineralnych układami mobilnymi

 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):183–198
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Układy recyklingowe to niewielkie mobilne agregaty rozdrabiania i przesiewania odpadów mineralnych górnictwa lub budownictwa. Używane są do przerobu niewielkich źródeł surowców mineralnych, ale też coraz częściej jako elementy wspomagające przemysłowe stacjonarne systemy przeróbcze. W każdym wypadku mogą być eksploatowane na zasadzie usługi produkcyjnej oferowanej na czas określony przez operatora-usługodawcę. W artykule omówiono problem wyceny usługi recyklingowej mierzonej kosztem jednostkowym produkcji, gdzie głównymi składnikami efektywno- ści produkcji jest wydajność techniczna układu i koszty jego eksploatacji. Przedstawiono sposób i formuły obliczania tej efektywności na przykładach.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy Malewski   
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
REFERENCJE (2):
1. MALEWSKI J., Metoda obliczania wydajności kruszarek, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 97, seria Konferencje nr 33, 2002.
2. MALEWSKI J., Modelowanie i symulacja systemów wydobycia i przeróbki skał, seria Monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586