120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Wybrane aspekty urabiania skał zwięzłych pod wodą w porcie Norrköping

Grzegorz Liberka 1  ,  
 
1
Maxam Polska Sp. z o.o.
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):177–182
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono przykład nowoczesnych rozwiązań wydobywania kopalin spod wody z wykorzystaniem zasad techniki strzelniczej, z uwzględnieniem operacji wiercenia, załadunku MW do otworów oraz sposobów ich inicjacji. Opisano zastosowane sposoby zabezpieczeń przed drganiami oraz perspektywy rozwoju tej metody urabiania skał pod wodą.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grzegorz Liberka   
Maxam Polska Sp. z o.o., 59-140 Chocianów, Duninów 3,
 
REFERENCJE (7):
1. Blasters Handbook CIL. Montreal 1970.
2. CANO M.L., Maxam Panama Canal Project V.1.2, 2010.
3. GLAPA W., KORZENIOWSKI J.I., Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSG Burnat & Korzeniowski, Wrocław 2005.
4. Manual de emploeo de explosivos, Graficas Rogar, Madryt 2004.
5. OLOFSSON S.O., Applied explosives technology for construction and mining, Ärla 2004.
6. PERSON P.A., HOLMBERG R., Lee J., Rock Blasting and Explosives Engineering, CRC Press, 1994.
7. Tamrock Handbook 1984.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586