PL EN
ZASTOSOWANIE METODY TAGUCHI W BADANIACH EFEKTÓW ROBÓT STRZAŁOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):61-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono wykorzystanie metody Taguchi do oceny i optymalizacji warunków strzelania oraz analizy wpływu parametrów strzelania na emisję drgań parasejsmicznych i rozrzutu odłamków skalnych. Za pomocą wykresu Ishikawy wskazano istotne związki, zachodzące pomiędzy przyczynami niekorzystnych efektów strzelania oraz ustalono źródła niepowodzeń lub nieprawidłowego przebiegu procesu wybuchowego urabiania skał. Dokonano selekcji czynników istotnie wpływających na proces robót wiertniczo-strzałowych i przedstawiono wyniki pomiarów oddziaływań w trakcie strzelań.
 
REFERENCJE (7)
1.
BRYCH M, ROGOSZ K., 2012, Wykorzystanie laserowego systemu skanującego w optymalizacji parametrów prowadzenia robót strzałowych, Górnictwo i Geologia XVII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 134, Studia i Materiały 41, 15–22.
 
2.
GRZEŚKOWIAK A., 2013, Warunki optymalizacji technologii robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych, XX Symp. Kruszywa, Cement, Wapno, Kielce.
 
3.
GÓRECKI H., 1993, Optymalizacja systemów dynamicznych, PWN, Warszawa.
 
4.
HAMROL A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 
5.
KORZYŃSKI M., 2013, Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych, WNT, Warszawa.
 
6.
PATLA S., ROGOSZ K., 2013, Wspomaganie optymalizacyjne techniki strzałowej za pomocą systemu laserowego i GPS, Konf. Technika strzelnicza w górnictwie i Budownictwie, Ustroń.
 
7.
PIETRASZEK J., 1999, Metoda Taguchi optymalizacji jakości, www.statsoft.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top