120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

APPLICATION OF TAGUCHI METHOD IN BLASTING EFFEECTS SURVEY

 
1
POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):61–73
ABSTRACT
Paper presents the application of Taguchi method to evaluate and optimize the blasting conditions and to analyse of the impact of blasting parameters on created threats. Based on the Ishikawa diagram significant relationship among causes of adverse effects of blasts and sources of failures and malfunctioning of the blasting process of rock excavation were determined. Factors significantly affecting the process of drilling and blasting works were selected and measurments of blastings influence were presented.
 
REFERENCES (7):
1. BRYCH M, ROGOSZ K., 2012, Wykorzystanie laserowego systemu skanującego w optymalizacji parametrów prowadzenia robót strzałowych, Górnictwo i Geologia XVII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 134, Studia i Materiały 41, 15–22.
2. GRZEŚKOWIAK A., 2013, Warunki optymalizacji technologii robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych, XX Symp. Kruszywa, Cement, Wapno, Kielce.
3. GÓRECKI H., 1993, Optymalizacja systemów dynamicznych, PWN, Warszawa.
4. HAMROL A., 2005, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
5. KORZYŃSKI M., 2013, Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych, WNT, Warszawa.
6. PATLA S., ROGOSZ K., 2013, Wspomaganie optymalizacyjne techniki strzałowej za pomocą systemu laserowego i GPS, Konf. Technika strzelnicza w górnictwie i Budownictwie, Ustroń.
7. PIETRASZEK J., 1999, Metoda Taguchi optymalizacji jakości, www.statsoft.pl.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586