PL EN
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE REGULAR PARTICLE AGGREGATES PRODUCTION
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):45-59
 
ABSTRACT
The aim of the article is to discuss possibilities of production of aggregates with increased content of regular particles, on some well-known examples, as well as presentation the method of aggregate production, which was not previously present in the industry. Traditional aggregate production circuits require application of three or four grinding stages (depending on the particle size of the feed), but for fine particle fractions of aggregates irregular grains occur on average approximate content of 10%. The innovative technological circuit can produce the aggregates with the content of irregular grains below 3%, even in a single- or two-stage crushing circuit.
 
REFERENCES (15)
1.
ELORANTA J., 2006, Sposoby wpływania na jakość kruszyw, Prezentacja badań firmy Metso Minerals na nośniku CD, VI Konferencja Kruszywa mineralne – surowce – rynek – technologie – jakość, Szklarska Poręba.
 
2.
GAWENDA T., 2012, Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia, Górnictwo i geologia XVII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 134, Studia i Materiały, nr 41, 71–83.
 
3.
GAWENDA T., 2013, Projekt wynalazczy pt. Sito do materiałów trudno przesiewalnych, Pismo CTTowi-1/200/2013 AGH w Krakowie, Opis zgłoszeniowy wynalazku nr PL.402726 A1, zgłoszono 11.02.2013 r., opublikowano 12.11.2013 r. w Biuletynie Urzędu Patentowego, nr 23, s. 10.
 
4.
GAWENDA T., 2014, Projekt wynalazczy pt. Układ urządzeń do produkcji kruszyw foremnych, Pismo CTT-owi-1/333/2013/100 z dnia 13.06.2013 AGH w Krakowie, nr P.408045 z dnia 28.04.2014.
 
5.
GAWENDA T., 2015, Analiza i zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych, Monografia w przygotowaniu do publ. w Wyd. AGH, Kraków.
 
6.
MALEWSKI J., 2014, Kształt ziaren w produktach kruszenia, Kruszywa nr 3, 52–55.
 
7.
NAZIEMIEC Z., GAWENDA T., 2006, Ocena efektów rozdrabniania surowców mineralnych w różnych urządzeniach kruszących, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 115, Konferencje, nr 46, 83–94.
 
8.
NAZIEMIEC Z., GAWENDA T., 2007, Badanie procesu kruszenia z zamkniętym obiegiem, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 119, Konferencje, nr 41, 107–116.
 
9.
NAZIEMIEC Z., GAWENDA T., SARAMAK D., TUMIDAJSKI T., 2008, Investigations over the influence of technological parameters and operating conditions for jaw crushers on the optimization of geometrical properties of comminution products, XXIV International Mineral Processing Congress, Beijing.
 
10.
NEVILLE A.M., 2000, Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków.
 
11.
NOWAK A., GAWENDA T., 2006, Analiza porównawcza kruszarek w wielostadialnych układach rozdrabniania skał bazaltowych, Uczelniane Wyd. N.-Dyd. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, Kraków–Zakopane, 267–278.
 
12.
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – wskaźnik kształtu.
 
13.
PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.
 
14.
TUMIDAJSKI T., NAZIEMIEC Z., 2004, Wpływ warunków procesu kruszenia na kształt ziaren kruszyw mineralnych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 108, Konferencje, nr 4, 163–175.
 
15.
ZIELIŃSKI Z., 1983, Korelacja parametrów technologicznych mechanicznego kruszenia i przesiewania materiałów skalnych stosowanych w budownictwie drogowym, Wyd. Ucz. PSz., zeszyt 228.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top