PL EN
Analiza wybranych systemów geoinformacyjnych udostępniających dane o surowcach skalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Jan Blachowski
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):17-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Interaktywne systemy GIS dostępne za pośrednictwem internetowych przeglądarek internetowych stają się ważnym czynnikiem udostępniania informacji przestrzennej i opisowej wspomagającej zarządzanie w regionie i pozyskiwanie inwestorów. W artykule dokonano przeglądu wybranych systemów geoinformacyjnych do zarządzania zasobami środowiska w tym do zarządzania kopalinami skalnymi, opartych na internetowych serwisach mapowych. Przegląd ten został wykonany na potrzeby projektu Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych, który jest realizowany w ramach konsorcjum sześciu instytucji. Koordynatorem tego projektu jest „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu. Analizie poddano wybrane systemy GIS działające w Polsce i na świecie. Opisano ich architekturę, strukturę i treści udostępnianych danych, funkcjonalność oraz dostępność dla użytkowników. Szczególną uwagę zwrócono na określenie ich wspólnych funkcji oraz identyfikację dostępnych w nich funkcji analiz.
 
REFERENCJE (32)
1.
BLACHOWSKI J., MALCZEWSKI P., NAKONIECZNA I., Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy Inspire w Polsce, Roczniki Geomatyki 2008, tom 6, zeszyt 4, 2008.
 
2.
DUKACZEWSKI D., Wojewódzkie portale informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, tom V, zeszyt 3, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa 2007.
 
3.
Ekofizjografia Dolnego Śląska, GISPartner, 2009. http://gispartner.pl/realizacj....
 
4.
GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R., GIS Obszary zastosowań, PWN, Warszawa 2007.
 
5.
ISO 19119:2005: Geographic information – Services.
 
6.
IWANIAK A., Infrastruktura danych przestrzennych inaczej część IV – przyszłość SDI, GEODETA Magazyn Geoinformacyjny, nr 2, 2006.
 
7.
IWANIAK A., SDI inaczej – Od GIS do SDI, 2006, http://geoforum.pl/pages/index....
 
8.
KUBIK T., GIS. Rozwiązania sieciowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
9.
LONGLEY P. A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D. J., RHIND D.W., GIS. Teoria i praktyka (Geographic Information System and Science), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
10.
Norwegian Mapping Authority, Norway Digital – the national geographical infrastructure, 2009, http://www.statkart.no/Norge_d....
 
11.
Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, praca zbiorowa, WBU we Wrocławiu, 2005.
 
12.
PERSSON A., Digital Norway, GIM International, January 2007, Volume 21, Issue 1.
 
13.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze DzU 1994.27.96 ze zm.
 
14.
U.S. Bureau of Land Management, U.S. Forest Service, 2009 NILS GeoCommunicator – Map & Data Services, http://www.blm.gov/nils/GeoCom....
 
15.
U.S. Bureau of Land Management, 2009: About Land and Mineral Use Records, http://www.geocommunicator.gov....
 
16.
http://www.australianminesatla..., strona internetowa Atlasu Górnictwa w Australii.
 
17.
http://baza.pgi.gov.pl/igs/ – strona intern. Infogeoskarb prowadzonego przez PIG, listopad 2009.
 
18.
htttp://baza.pgi.gov.pl/website/cbdg – strona intern. CBDG prowadzonej przez PIG, listopad 2009.
 
19.
http://www.bgs.ac.uk/mineralsu..., British Geological Surevy, UK Minerals Information Online, 2010.
 
20.
http://eko.wbu.wroc.pl – strona internetowa Opracowania ekofizjograficznego dla woj. dolnośląskiego, listopad 2009.
 
21.
http://www.ga.gov.au/resources..., Geoscience Australia, 2009: Data and applications.
 
22.
http://www.geomalopolska.pl/ar..., Departament Geodezji i Kartografii, 2009: Geoinformatyka, Urząd Marszałkowski Woj.Małopolskiego, Kraków, 15, 1, Geoinformatyka.
 
23.
http://geoportal.pgi.gov.pl – str. intern. Geoportalu prowadzonego przez PIG, grudzień 2009.
 
24.
http://geoportal.pgi.gov.pl/po... – strona internetowa systemu MIDAS prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny, grudzień 2009.
 
25.
http://geoportal.pgi.gov.pl/po... – strona internetowa Rejestru Obszarów Górniczych prowadzona przez PIG, grudzień 2009.
 
26.
http://ikar2.pgi.gov.pl – strona internetowa geoportalu IKAR, grudzień 2009.
 
27.
http://mapserver.org/ Mapserver Documentation.
 
28.
http://www.moximedia.com/imf.h..., strona internetowa firmy Moximedia.
 
29.
http://www.pgi.gov.pl/k/midas/... – strona internetowa dotycząca systemu MIDAS prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny, listopad 2009.
 
30.
www.pgi.waw.pl/ – strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego, grudzień 2009.
 
31.
http://www.srodowiskowa.pl, GOGOŁEK W., Projekt IKAR: Zintegrowany System Kartografii Geologicznej, materiały konferencyjne, 4–5 października 2007.
 
32.
http://www.wodgik.katowice.pl/, GOGOŁEK W., PIETRAS P., PODLASEK S., Geoportal IKAR, materiały konferencyjne Wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych, Wisła-Malinka 9–11.09.2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top