120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Wybrane elementy europejskiej strategii zrównoważonego gospodarowania zasobami surowców skalnych

Elżbieta Uzunow 1  ,  
 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):295–300
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono główne tezy nowej, europejskiej polityki gospodarowania zasobami, zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego Europy. Opisano propozycje dotyczące wdrażania zasad tej strategii w obszarze surowców skalnych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Uzunow   
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (5):
1. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union SEC(2010) 1161.
2. Discussion Document Innovation Partnership: Non-Energy Raw Materials for a Modern Society of 3 September 2010.
3. BJÖRN SCHOUENBORG, Knowledge-based management and use of mineral resources for sustainable production of high-performance concrete constructions, CBI Betonginstitutet, ETCP Conference, 2006.
4. GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., UZUNOW E., Nowe spojrzenie na eksploatację surowców, Przegląd Górniczy 10/2011.
5. European Innovation Partnership on Raw Materials WP1 Developing new innovative technologies and solutions for sustainable raw materials supply, Draft Experts Report, June 2011.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586