120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Wykorzystanie laserowego systemu skanującego w optymalizacji parametrów prowadzenia robót strzałowych

Maria Brych 1  ,  
 
1
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):15–22
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przeprowadzono ocenę prowadzenia robót strzałowych w kopalni margli kredowych. Jej celem było ustalenie technologii urabiania, która doprowadziłaby do zmniejszenia poziomu generowanych drgań sejsmicznych oraz zasięgu rozrzutu odłamków skalnych, przy jednoczesnej poprawie efektywności strzelania w tym zwiększeniu objętości zabierki i optymalizacji ładunku MW. Integralną czę- ścią pracy było stworzenie trójwymiarowego modelu urabianej partii złoża oraz zaprojektowanie serii strzałowych z uwzględnieniem zabioru. Na podstawie wyników badań z zaprojektowanych serii strzałowych podano szereg wytycznych prowadzących do poprawy efektywności urabiania.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Maria Brych   
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 51-516 Wrocław, ul. Parkowa 25
 
REFERENCJE (6):
1. BORKOWSKI A., PERSKI Z., WOJCIECHOWSKI T., WÓJCIK A., Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk – przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne), Przegląd Geologiczny, nr 2/2012.
2. BRYCH M., MODRZEJEWSKI S., Możliwości i sposoby zwiększania ufności prognozowania zasięgów oddziaływań parasejsmicznych powodowanych robotami strzałowymi w górnictwie odkrywkowym, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 9/2007.
3. GRANICZNY M., KAMIŃSKI M., PIĄTKOWSKA A., SURAŁA M., Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy (gmina Lanckorona), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne, Przegląd Geologiczny, nr 2/2012.
4. GRZEŚKOWIAK A., Strzelania doświadczalne jako sposób zwiększenia ładunku całkowitego w serii strzałowej”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 119, Wrocław 2007.
5. PATLA S., Zastosowanie skaningu laserowego do wyznaczania objętości zwałowisk i składowisk produktów na przykładzie Kopalni Piława Górna”, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
6. ROGOSZ K., ŚLUSARCZYK S., Laser na granicie, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6/2011.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586