120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Laser scanning technology for optimizing parameters of blasting operations

Maria Brych 1  ,  
 
1
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):15–22
ABSTRACT
Evaluation of blasting operations was performed in a mine of chalk-marls. The main objective was to obtain proper rock breaking technology aiming at decrease of seismic vibrations and rocks spread with simultaneous improvement of blasting efficiency. An integral part of the study was to prepare 3D model of exploited deposit as well as designing of blasting series including burden. On the basis of obtained results, several guidelines aiming at increase of blasting operations efficiency have been proposed.
CORRESPONDING AUTHOR
Maria Brych   
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 51-516 Wrocław, ul. Parkowa 25
 
REFERENCES (6):
1. BORKOWSKI A., PERSKI Z., WOJCIECHOWSKI T., WÓJCIK A., Dane lotniczego skaningu laserowego w badaniu osuwisk – przykład osuwiska w Zbyszycach (Karpaty zewnętrzne), Przegląd Geologiczny, nr 2/2012.
2. BRYCH M., MODRZEJEWSKI S., Możliwości i sposoby zwiększania ufności prognozowania zasięgów oddziaływań parasejsmicznych powodowanych robotami strzałowymi w górnictwie odkrywkowym, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 9/2007.
3. GRANICZNY M., KAMIŃSKI M., PIĄTKOWSKA A., SURAŁA M., Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy (gmina Lanckorona), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne, Przegląd Geologiczny, nr 2/2012.
4. GRZEŚKOWIAK A., Strzelania doświadczalne jako sposób zwiększenia ładunku całkowitego w serii strzałowej”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 119, Wrocław 2007.
5. PATLA S., Zastosowanie skaningu laserowego do wyznaczania objętości zwałowisk i składowisk produktów na przykładzie Kopalni Piława Górna”, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
6. ROGOSZ K., ŚLUSARCZYK S., Laser na granicie, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6/2011.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586