PL EN
Analysis of selected geoinformation systems providing data on rock minerals
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Jan Blachowski
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):17-30
 
ABSTRACT
Interactive geoinformation systems available through internet map viewers become an important factor for sharing spatial and attribute data supporting regional management and for attracting investors. In this paper, selected geoinformation systems designed for management of environmental resources including rock minerals based on internet map services have been reviewed. The analysis has been done as a part of the project Strategies and technological scenarios of development and use of rock mineral deposits, which is carried out within the frames of a six partner consortium. Poltegor Institute in Wrocław is the projects’ coordinator. Selected GIS systems operating in Poland and in the world have been examined and their architecture, structure, data content, functionality and user availability have been described. Particular attention has been given to identify common tools and available analytical functions.
 
REFERENCES (32)
1.
BLACHOWSKI J., MALCZEWSKI P., NAKONIECZNA I., Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy Inspire w Polsce, Roczniki Geomatyki 2008, tom 6, zeszyt 4, 2008.
 
2.
DUKACZEWSKI D., Wojewódzkie portale informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, tom V, zeszyt 3, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa 2007.
 
3.
Ekofizjografia Dolnego Śląska, GISPartner, 2009. http://gispartner.pl/realizacj....
 
4.
GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R., GIS Obszary zastosowań, PWN, Warszawa 2007.
 
5.
ISO 19119:2005: Geographic information – Services.
 
6.
IWANIAK A., Infrastruktura danych przestrzennych inaczej część IV – przyszłość SDI, GEODETA Magazyn Geoinformacyjny, nr 2, 2006.
 
7.
IWANIAK A., SDI inaczej – Od GIS do SDI, 2006, http://geoforum.pl/pages/index....
 
8.
KUBIK T., GIS. Rozwiązania sieciowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
9.
LONGLEY P. A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D. J., RHIND D.W., GIS. Teoria i praktyka (Geographic Information System and Science), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
10.
Norwegian Mapping Authority, Norway Digital – the national geographical infrastructure, 2009, http://www.statkart.no/Norge_d....
 
11.
Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, praca zbiorowa, WBU we Wrocławiu, 2005.
 
12.
PERSSON A., Digital Norway, GIM International, January 2007, Volume 21, Issue 1.
 
13.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze DzU 1994.27.96 ze zm.
 
14.
U.S. Bureau of Land Management, U.S. Forest Service, 2009 NILS GeoCommunicator – Map & Data Services, http://www.blm.gov/nils/GeoCom....
 
15.
U.S. Bureau of Land Management, 2009: About Land and Mineral Use Records, http://www.geocommunicator.gov....
 
16.
http://www.australianminesatla..., strona internetowa Atlasu Górnictwa w Australii.
 
17.
http://baza.pgi.gov.pl/igs/ – strona intern. Infogeoskarb prowadzonego przez PIG, listopad 2009.
 
18.
htttp://baza.pgi.gov.pl/website/cbdg – strona intern. CBDG prowadzonej przez PIG, listopad 2009.
 
19.
http://www.bgs.ac.uk/mineralsu..., British Geological Surevy, UK Minerals Information Online, 2010.
 
20.
http://eko.wbu.wroc.pl – strona internetowa Opracowania ekofizjograficznego dla woj. dolnośląskiego, listopad 2009.
 
21.
http://www.ga.gov.au/resources..., Geoscience Australia, 2009: Data and applications.
 
22.
http://www.geomalopolska.pl/ar..., Departament Geodezji i Kartografii, 2009: Geoinformatyka, Urząd Marszałkowski Woj.Małopolskiego, Kraków, 15, 1, Geoinformatyka.
 
23.
http://geoportal.pgi.gov.pl – str. intern. Geoportalu prowadzonego przez PIG, grudzień 2009.
 
24.
http://geoportal.pgi.gov.pl/po... – strona internetowa systemu MIDAS prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny, grudzień 2009.
 
25.
http://geoportal.pgi.gov.pl/po... – strona internetowa Rejestru Obszarów Górniczych prowadzona przez PIG, grudzień 2009.
 
26.
http://ikar2.pgi.gov.pl – strona internetowa geoportalu IKAR, grudzień 2009.
 
27.
http://mapserver.org/ Mapserver Documentation.
 
28.
http://www.moximedia.com/imf.h..., strona internetowa firmy Moximedia.
 
29.
http://www.pgi.gov.pl/k/midas/... – strona internetowa dotycząca systemu MIDAS prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny, listopad 2009.
 
30.
www.pgi.waw.pl/ – strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego, grudzień 2009.
 
31.
http://www.srodowiskowa.pl, GOGOŁEK W., Projekt IKAR: Zintegrowany System Kartografii Geologicznej, materiały konferencyjne, 4–5 października 2007.
 
32.
http://www.wodgik.katowice.pl/, GOGOŁEK W., PIETRAS P., PODLASEK S., Geoportal IKAR, materiały konferencyjne Wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych, Wisła-Malinka 9–11.09.2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top