PL EN
Analysis of information tools and resources for documenting rock mineral deposits in dolnośląskie voivodeship
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
2
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Corresponding author
Jan Blachowski
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):31-40
 
ABSTRACT
Within the frameworks of the project Strategies and technological scenarios of development and use of rock mineral deposits, coordinated by the Poltegor-Institute in Wrocław preparation of a pilotage geoinformation system of rock mineral deposits is planned. The system’s performance will be tested in a selected area of the Lower Silesia region characterized by large and diversified rock mineral resources. This work requires analysis of information tools and resources available in district administration and mining companies used for documenting of rock mineral deposit in the voivodeship. For this purpose questionnaires have been prepared and sent to county geologists and mining companies. In the paper results of this survey that is data collected, their analysis and interpretation is presented as well as usefulness of survey polls for the pilotage geoinformation system is assessed.
 
REFERENCES (8)
1.
BARCIKOWSKA M. i in., Założenia wstępne do projektu generalnego wdrożenia SIT/GIS, Wrocław grudzień 1999, Biprogeo SA , http://wgik.dolnyslask.pl/.
 
2.
BLACHOWSKI J., GÓRNIAK-ZIMROZ J., PACTWA K, 2010: Analiza wybranych systemów geoinformacyjnych udostępniających dane o surowcach skalnych. [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr, nr 130, Studia i Mat. nr 37, Wrocław 2010.
 
3.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2008 r., http://www.pgi.gov.pl/surowce_....
 
4.
KOŹMA J. i in., Surowce mineralne – stan i możliwości eksploatacji, [w:] Opracowanie ekofizjograficzne dla Woj. Dolnośląskiego, Zarząd Woj. Dolnośląskiego, praca zbiorowa, WBU we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 
5.
Mapa geośrodowiskowa Polski (MGP) w skali 1:50 000, PIG; http://www.pgi.gov.pl/mapy/dan....
 
6.
Rozporządzenie MŚ z dnia 22.06.2005 r. ws. rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (DzU 2005.116.982 ze zm. DzU 2006.164.1159 oraz DzU 2007.207.1501).
 
7.
Rozporządzenie MŚ z dnia ws. szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (DzU 2005.136.1151).
 
8.
bip.umwd.pl, strona internetowa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top