PL EN
Lower Silesia as a strategic area for the domestic market of dimension and road stone
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 
 
Corresponding author
Katarzyna Guzik   

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):147-157
 
ABSTRACT
The paper presents current trends on the dimension stone market in Poland. The main varieties of rocks, which have importance for domestic production of blocks, slabs, curbs, pitchers and ashlars, were thoroughly characterized in terms of resources as well as volume of the output. The special attention was put on the Lower Silesia area, where ca. 90% of total dimension stone in Poland is extracted. The article presents also some data about structure and volume of imports and exports as well as about their influence on management of dimension and road stone in Lower Silesia. Moreover, the main directions of dimension and road stone utilization in Poland were given.
 
REFERENCES (6)
1.
Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2008, Praca pod redakcją T. Smakowskiego, R. Neya i K. Galosa.Wyd. IGSMiE PAN (w druku i edycje wcześniejsze), Kraków 2010.
 
2.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Stan na dzień 31 grudnia 2008, Wyd. PIG, Warszawa 2009.
 
3.
FRANKIEWICZ W., GLAPA W., Piaskowce dolnośląskie – aktualny stan zagospodarowania złóż [w:] Mat. XVI Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Wyd. IGSMiE PAN, 2004.
 
4.
KOBYLEC K., Tendencje w gospodarowaniu piaskowcami budowlanymi w Polsce, Gosp. Sur. Min. t. 24, z. 4/4., 2008.
 
5.
OPIOŁA W., W kopalniach kamienia nie ma kryzysu, Świat Kamienia, nr 60, 2009.
 
6.
BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., KARWACKI A., KOLASA A., MAGIERA J.,REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., STAŃCZAK G., Dekoracyjność ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych, Górn. Odkr. nr 3–4, 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top