PL EN
Dolny Śląsk obszarem o strategicznym znaczeniu dla krajowego rynku kamieni budowlanych i drogowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Guzik   

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):147-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono aktualne trendy na rynku kamieni budowlanych i drogowych w Polsce. Szczegółowej charakterystyce pod względem wielkości zasobów oraz wydobycia skał mających obecnie znaczenie dla krajowej produkcji bloków, płyt, krawężników, kostki, kamienia murowego oraz łupanego, poddano obszar Dolnego Śląska, gdzie pozyskiwane jest ok. 90% kopalin przydatnych do produkcji tych wyrobów. Zaprezentowano ponadto dane dotyczące struktury i wielkości importu oraz eksportu, a także ich wpływ na gospodarowanie kamieniami budowlanymi w kraju. Wskazano głównie kierunki zastosowania elementów kamiennych ze szczególnym uwzględnieniem kopalin dolnośląskich.
 
REFERENCJE (6)
1.
Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2008, Praca pod redakcją T. Smakowskiego, R. Neya i K. Galosa.Wyd. IGSMiE PAN (w druku i edycje wcześniejsze), Kraków 2010.
 
2.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Stan na dzień 31 grudnia 2008, Wyd. PIG, Warszawa 2009.
 
3.
FRANKIEWICZ W., GLAPA W., Piaskowce dolnośląskie – aktualny stan zagospodarowania złóż [w:] Mat. XVI Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Wyd. IGSMiE PAN, 2004.
 
4.
KOBYLEC K., Tendencje w gospodarowaniu piaskowcami budowlanymi w Polsce, Gosp. Sur. Min. t. 24, z. 4/4., 2008.
 
5.
OPIOŁA W., W kopalniach kamienia nie ma kryzysu, Świat Kamienia, nr 60, 2009.
 
6.
BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., KARWACKI A., KOLASA A., MAGIERA J.,REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., STAŃCZAK G., Dekoracyjność ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych, Górn. Odkr. nr 3–4, 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top