PL EN
Zasoby i wydobycie kopalin skalnych w Świętokrzyskiem w latach 2009-2013 wraz z prognozami zapotrzebowania
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):17-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono zmiany w bazie zasobowej i dynamikę wydobycia kopalin skalnych w Świętokrzyskiem w latach 2009–2013 z wyszczególnieniem najważniejszych producentów kruszyw i surowców dla przemysłu cementowego. Zestawiono szacunkowe zapotrzebowanie na kruszywo do budowy dróg, inwestycji kolejowych oraz budownictwa kubaturowego w najbliższych latach. Z uwagi na znaczące wydobycie wapieni i margli podano też prognozy zapotrzebowania na cement.
 
REFERENCJE (5)
1.
BRYCH M., GRZEŚKOWIAK A., PATLA S., ROGOSZ K., ROGOSZ M., NIEĆ, M., KAWULAK M., SALAMON E., MACHNIAK Ł., 2013, Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie świętokrzyskim, Wyd. Poltegor-Instytut, Wrocław.
 
2.
Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 roku, projekt oddany do konsultacji społecznych.
 
3.
KOZIOŁ W., GALOS K. (red.), 2013, Scenariusze zapotrzebowania na kruszywa naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach, Wyd. Poltegor-Instytut, Wrocław.
 
4.
PIG-PIB, 2009-2013, Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2009, 2010, 2011, 2012, Warszawa.
 
5.
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, uchw. Rady Ministrów 201.2011 r., ostatnia zm. 4.03.2014 r.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top