Poszukiwania nowych zasobów surowców w układzie słonecznym
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Łuszczek
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
Mining Science 2011;133(40):85–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule wskazano potencjalne miejsca poszukiwania nowych złóż surowców w Układzie Słonecznym, ze szczególnym uwzględnieniem pasa planetoid. Przedstawiono zalety pasa planetoid oraz źródła informacji o znajdujących się w nim ciałach. Analizowano skład chondrytów zwyczajnych, grupy meteorytów pochodzących z planetoid, w celu określenia zawartości platynowców. Wysoka koncentracja tych metali na poziomie 8–21 ppm odpowiada zawartości platynowców w obecnie eksploatowanych złożach (3,8–22,0 ppm). Przyjmując, że planetoidy zbudowane są ze skał odpowiadających składem chondrytom zwyczajnym, oszacowano potencjalne zasoby platynowców pochodzących z przykładowych planetoid. Obliczono także czas na który wystarczyłyby te zasoby, przy założeniu obecnego zapotrzebowania na metale z grupy platyny.
 
REFERENCJE (39)
1.
BAER J., 2008, Recent Asteroid Mass Determinations, http://home.earthlink.net/~jim... (15.06.2010).
 
2.
BRITT D.T., CONSOLMAGNO G.J., 2001, Modeling the Structure of High Porosity Asteroids, Icarus vol. 152, s. 134–139.
 
3.
CRAIG J.R., VAUGHAN D.J., SKINNER B.J., 2003, Zasoby Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
FA W., JIN Y., 2007, Quantitative estimation of helium-3 spatial distribution in the lunar regolith layer, Icarus, vol. 190, s. 15–23.
 
5.
FAURE G., 2004, Description of the system of asteroids as of May 20, www.astrosurf.com (27.10.2009).
 
6.
GRAFFEY M.J., GILBERT S.L., 1998, Asteroid 6 Hebe: The probable parent body of the H type ordinary chondrites and the II E iron meteorites, Meteoritics and Planetary Science, 33, s. 1281–1295.
 
7.
GREELEY R., BASTON R., 1999, Atlas Układu Słonecznego NASA, Prószyński i spółka, Warszawa.
 
8.
HUTCHISON R., 2004, Meteorites a petrologic, chemical and isotopic synthesis, Cambridge University Press, New York.
 
9.
HSU J., 2009, New Rocket Fuel Mixes Ice and Metal, http://space.com (5.05.2010).
 
10.
KOBLITZ J., 2010, MetBase® 7.3 Meteorite Data Retrieval Software, Ritterhude, Germany.
 
11.
MARVIN U.B., 1996, Ernst Florens Chladni (1756-1827) and the origins of modern meteorite research, Meteoritics and Planetary Science, 31, s. 545–588.
 
12.
MCKAY M.F., MCKAY D.S., DUKE M.B., 1992, Space resources, U.S. Government Printing Office, Washington.
 
13.
MCSWEEN H.Y., 1996, Od gwiezdnego pyłu do planet, Prószyński i spółka, Warszawa.
 
14.
MOSKOWITZ C., 2010a, ‘Wet’ Asteroid Could Be a Space Gas Station, http://space.com (10.05.2010).
 
15.
MOSKOWITZ C., 2010b, Japanese Asteroid Probe Makes Historic Return to Earth, http://space.com (13.06.2010).
 
16.
NIEĆ M. (red.), 1994, Kryteria bilansowości złóż kopalin, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, pod red. M. Niecia, Komisja Zasobów Naturalnych, OIKOS, Waraszawa.
 
17.
LEWIS J.S., 1997, Mining the Sky: Intold Riches from the Asteroids, Comets, and Planets, Perseus Publishing, USA.
 
18.
ŁUSZCZEK K., 2010, Skład chondrytów zwyczajnych a potencjalne surowce pasa planetoid, praca magisterska, Archiwum Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska.
 
19.
ŁUSZCZEK K., PRZYLIBSKI T.A., 2010, Skład chondrytów zwyczajnych a potencjalne surowce pasa planetoid, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, Rocznik PTM, vol. 2.
 
20.
PAULO A., STRZELSKA-SMAKOWSKA B., 2000, Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, AGH, Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
21.
PRADO M., 2009, Mining and Processing an Asteroid, Permanent, rozdział 1.6. (www.permanent.com/ /a-mining.htm).
 
22.
RICHARDSON J.E., MELOSH H.J., GREENBERG R.J., O’BRIEN D.P., 2005, The global effects of impact-induced seismic shacking on fractured asteroid surface morphology, Icarus, vol. 179, s. 325–349.
 
23.
RYBICKA U., 2007, 50 lat temu rozpoczęła się era kosmiczna – wywiad z Wolańskim, www.eduskrypt.pl (16.01.2010).
 
24.
SEARS D.W.G., 2004. The origin of chondrules and chondrites, Cambridge University Press, Cambridge.
 
25.
SMAKOWSKI T., NEY R., GALOS K. (red.), 2009, Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2007, Ministerstwo Środowiska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Polityki Surowcowej, Kraków.
 
26.
SONTER M.J., 1998, The technical and economic feasibility of mining the Near-Earth Asteroids, 49 IAF Congress, 28.09–2.10.1998, Melbourne, Australia.
 
27.
SONTER M.J., 2006, Asteroid Mining: Key to Space Economy, http://space.com (10.05.2010).
 
29.
http://nauka.dziennik.pl – Źródeł energii poszukamy na Księżycu (9.06.2009).
 
30.
http://ekologia.pl – Ocieplenie odsłania surowce (29.01.2011).
 
31.
 
32.
 
33.
www.esa.int (29.11.2009).
 
34.
www.kghm.pl (2.02.2011).
 
35.
 
36.
www.nasa.gov (18.12.2009).
 
37.
www.riotinto.com (29.01.2011).
 
38.
ZUBRIN R., WAGNER R., 1997, Czas Marsa, Prószyński i Spółka, Warszawa.
 
39.
ŻELAŹNIEWICZ A., NEY R., PIETRZYK-SOKULSKA E., TRAMMER J., 2009, Ziemia życie – zdrowie – surowce, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586