PL EN
Zastosowania klasyfikatora pulsacyjnego KOMAG do oczyszczania trudnowzbogacalnych surowców mineralnych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 
 
Autor do korespondencji
Daniel Kowol   

Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):99-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Klasyfikator pulsacyjny jako urządzenie wielokrotnie stosowane do pozyskiwania żwiru i piasku, z jednoczesnym wydzielaniem zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, pozwala na spełnienie jakościowych wymagań producentów i odbiorców kruszywa. Przedstawiono rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego typu KOMAG oraz przykłady jego wdrożeń. Opisano możliwości wzbogacania nadaw trudnowzbogacalnych, zawierających zanieczyszczenia węglanowe lub charakteryzujące się wysokim udziałem frakcji piaskowych. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne układów technologicznych.
 
REFERENCJE (6)
1.
KOWOL D. i in. 2012, Optymalizacja parametrów procesowych oczyszczania nadaw żwirowych w klasyfikatorze pulsacyjnym w zależności od typu zanieczyszczeń i udziału ziaren piaskowych, ITG KOMAG, Gliwice (niepubl).
 
2.
KOWOL D. i in. 2013, Dostosowanie parametrów technologiczno-konstrukcyjnych klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania trudnowzbogacalnych nadaw żwirowo-piaskowych, ITG KOMAG, Gliwice (niepubl).
 
3.
LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., 2010, Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 3-4, 119-125.
 
4.
MATUSIAK P., KOWOL D., 2012, Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., Studia i Materiały, Górn. i Geol. XVII, nr 134/4, 191-199.
 
5.
MATUSIAK P., KOWOL D., 2013, Możliwości poprawy jakości kruszywa poprzez zastosowanie klasyfikatora pulsacyjnego typu KOMAG, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 136, Studia i Materiały, nr 43, 109-118.
 
6.
MATUSIAK P., KOWOL D., NIECKARZ R., 2012, Nowe rozwiązania klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 4, 49-53.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top