120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

WYZNACZANIE KRZYWEJ SEPARACJI W OPARCIU O ROZWAŻANIA TERMODYNAMICZNE I ZMIENNOŚĆ SIŁY SEPARUJĄCEJ

 
1
Institute of Mining, Technical University of Wroclaw
Mining Science 2006;VIII(1):35–45
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wyznaczono teoretyczna krzywą separacji dla hipotetycznego układu składającego się z powietrza, wody i rozpuszczonego w niej surfaktanta. Surfaktant adsorbuje się na granicy faz woda/powietrze, a utworzona warstwa powierzchniowa oddzielona jest od pozostałego roztworu. Powstaje koncentrat surfaktanta i odpad w postaci pozostałego roztworu. Separacja zachodzi dla układu w stanie równowagi opisywanej równaniem Gibbsa. Siły separujące regulują ilość koncentratu. Wykazano, że w dobrze zdefiniowanym układzie możliwe jest wyprowadzenie krzywych, które pozwalają na opisywanie i przewidywanie wyników separacji.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jan Drzymała   
Institute of Mining, Technical University of Wroclaw, pl. Teatralny 2, Wroclaw 50-051
 
REFERENCJE (8):
1. ADAMSON, A.W., Physical chemistry of surfaces, Wiley, , IV edition, New York, 1982.
2. DAVIS, J.T. RIDEAL E.K., Interfacial Phenomena, Academic Press, New York, 1963.
3. DEAFAY, R., PRIGOGINE I., BELLEMANS A., EVERETT D.H., Surface tension and adsorption, Longmans Green, London, 1966.
4. DRZYMALA, J., Foundations of mineral processing (Podstawy mineralurgii), Oficyna Wyd. Pol. Wrocł, 2001, in Polish.
5. HUNTER, J.R., Foundations of colloid science vol. 1., Claredon Press, Oxford, 1987, p.255.
6. KELLY, E.G., SPOTTISWOOD, D.J., Introduction to Mineral Processing, Wiley, New York, 1982.
7. NEETHLING S.J., CILLIERS J.J.. The entrainment of gangue into a flotation froth. Int. Miner. Process., 64: 123–134, 2002.
8. URVANTSEV, A. I., On efficiency of electrostatic separation with triboelectric charging of particles. Obogashcheniye Rud, 31-35, special issue, 2000.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586