PL EN
WYZNACZANIE KRZYWEJ SEPARACJI W OPARCIU O ROZWAŻANIA TERMODYNAMICZNE I ZMIENNOŚĆ SIŁY SEPARUJĄCEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Mining, Technical University of Wroclaw
 
 
Autor do korespondencji
Jan Drzymała   

Institute of Mining, Technical University of Wroclaw, pl. Teatralny 2, Wroclaw 50-051
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):35-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wyznaczono teoretyczna krzywą separacji dla hipotetycznego układu składającego się z powietrza, wody i rozpuszczonego w niej surfaktanta. Surfaktant adsorbuje się na granicy faz woda/powietrze, a utworzona warstwa powierzchniowa oddzielona jest od pozostałego roztworu. Powstaje koncentrat surfaktanta i odpad w postaci pozostałego roztworu. Separacja zachodzi dla układu w stanie równowagi opisywanej równaniem Gibbsa. Siły separujące regulują ilość koncentratu. Wykazano, że w dobrze zdefiniowanym układzie możliwe jest wyprowadzenie krzywych, które pozwalają na opisywanie i przewidywanie wyników separacji.
 
REFERENCJE (8)
1.
ADAMSON, A.W., Physical chemistry of surfaces, Wiley, , IV edition, New York, 1982.
 
2.
DAVIS, J.T. RIDEAL E.K., Interfacial Phenomena, Academic Press, New York, 1963.
 
3.
DEAFAY, R., PRIGOGINE I., BELLEMANS A., EVERETT D.H., Surface tension and adsorption, Longmans Green, London, 1966.
 
4.
DRZYMALA, J., Foundations of mineral processing (Podstawy mineralurgii), Oficyna Wyd. Pol. Wrocł, 2001, in Polish.
 
5.
HUNTER, J.R., Foundations of colloid science vol. 1., Claredon Press, Oxford, 1987, p.255.
 
6.
KELLY, E.G., SPOTTISWOOD, D.J., Introduction to Mineral Processing, Wiley, New York, 1982.
 
7.
NEETHLING S.J., CILLIERS J.J.. The entrainment of gangue into a flotation froth. Int. Miner. Process., 64: 123–134, 2002.
 
8.
URVANTSEV, A. I., On efficiency of electrostatic separation with triboelectric charging of particles. Obogashcheniye Rud, 31-35, special issue, 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top