120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

ROZKŁAD STĘŻEŃ RADONU W WODACH PODZIEMNYCH METAMORFIKU LĄDKA – ŚNIEŻNIKA

 
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Mining Science 2006;VIII(1):3–10
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy prześledzono rozkład radonu na obszarze masywu metamorficznego Lądka - Śnieżnika. Badania stężeń radonu przeprowadzono w Laboratorium Hydrogeologicznym w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej przy użyciu komory jonizacyjnej AlphaGUARD niemieckiej firmy Genitron Instruments GmbH.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Adamczyk-Lorenc   
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (15):
1. ADAMCZYK-LORENC A., 2005, Występowanie radonu w wodach podziemnych Ziemi Kłodzkiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 110, ss. 91-100, Konferencje Nr 42, „Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii” V Konferencja Doktorantów, Szklarska Poręba, 30 marca – 01 kwietnia 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. Analizy fizyko – chemiczne wykonane przez Laboratorium B. P. i U. T. B. U. „Balneoprojekt” w Szczawnie Zdroju– Archiwum Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego: U. Z. G. Lądek – Długopole.
2. CIĘŻKOWSKI W., 1990, Studium hydrogeochemii wód leczniczych Sudetów polskich, Pr. Nauk. Inst. Geotech. PWr, nr 60, ser. Monografie nr 19, Wrocław.
3. DOWGIAŁŁO J, 2002, Ocena zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i potencjalnie leczniczych, Praca zbiorowa pod red. B. Paczyńskiego, Wyd.: PIG, Warszawa.
4. EISENBUD M., GESSEL T. – 1997, Environmental Radioactivity, Academic Press, San Diego.
5. EMERLE-TUBIELEWICZ H., 1981 – Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów. Skala 1:25000, Arkusz Kłodzko, wraz z Objaśnieniami, Wyd. Geol., Warszawa.
6. MILISZKIEWICZ A., 1978 - Radon, PWN, Warszawa – Wrocław.
7. OBERC J., 1972 – Tektonika [w]: Budowa geologiczna Polski, t. IV, Tektonika, Wyd. Geol., Warszawa.
8. POLAŃSKI A., 1988, Podstawy geochemii. Wyd. Geol., Warszawa.
9. PRZYLIBSKI T. A., 1997, Wybrane uwarunkowania występowania radonu-222 w Sudetach. Praca doktorska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
10. PRZYLIBSKI T.A., 2004 – Concentration of 226Ra in rocks of the southern part of Lower Silesia (SW Poland), Journal of Environmental Radioactivity 75, 171-191.
11. PRZYLIBSKI T.A., 2005 – Wody radonowe Sudetów: przyrodnicze, radiologiczne oraz balneologiczne i górnicze aspekty ich występowania. Poster na IV Krajowej Konferencji Radiochemii i Chemii Jądrowej. Kraków – Przegorzały 9 - 11. 05. 2005.
12. PRZYLIBSKI T. A., ADAMCZYK A., 2003 – Nowe stanowisko do pomiarów stężeń radonu 222Rn w wodzie w Laboratorium Hydrogeologicznym na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 103, ss. 329-343, Konferencje Nr 36, „Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii” III Konferencja Doktorantów, Szklarska Poręba, 24-26 stycznia 2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
13. SAWICKI L.,1966, Mapa geologiczna Dolnego Śląska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
14. SOLECKI A. T., 1997 – Radioaktywność środowiska geologicznego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
15. SMULIKOWSKI K. ,1979, Ewolucja polimetamorficzna krystaliniku Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Złotych w Sudetach, Geol. Sudetica, nr 14.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586