PL EN
RADON CONCENTRATION DISTRIBUTION IN GROUNDWATERS OF LĄDEK – ŚNIEŻNIK METAMORPHIC MASSIF
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Anna Adamczyk-Lorenc   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):3-10
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents radon concentration distribution in groundwaters of Lądek – Śnieżnik metamorphic unit. Radon concentration laboratory tests were made in Hydrogeological Laboratory in Institute of Mining of Wroclaw University of Technology by means of ionization chamber Alpha GUARD made by Genitron Instruments GmbH.
 
REFERENCES (15)
1.
ADAMCZYK-LORENC A., 2005, Występowanie radonu w wodach podziemnych Ziemi Kłodzkiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 110, ss. 91-100, Konferencje Nr 42, „Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii” V Konferencja Doktorantów, Szklarska Poręba, 30 marca – 01 kwietnia 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. Analizy fizyko – chemiczne wykonane przez Laboratorium B. P. i U. T. B. U. „Balneoprojekt” w Szczawnie Zdroju– Archiwum Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego: U. Z. G. Lądek – Długopole.
 
2.
CIĘŻKOWSKI W., 1990, Studium hydrogeochemii wód leczniczych Sudetów polskich, Pr. Nauk. Inst. Geotech. PWr, nr 60, ser. Monografie nr 19, Wrocław.
 
3.
DOWGIAŁŁO J, 2002, Ocena zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i potencjalnie leczniczych, Praca zbiorowa pod red. B. Paczyńskiego, Wyd.: PIG, Warszawa.
 
4.
EISENBUD M., GESSEL T. – 1997, Environmental Radioactivity, Academic Press, San Diego.
 
5.
EMERLE-TUBIELEWICZ H., 1981 – Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów. Skala 1:25000, Arkusz Kłodzko, wraz z Objaśnieniami, Wyd. Geol., Warszawa.
 
6.
MILISZKIEWICZ A., 1978 - Radon, PWN, Warszawa – Wrocław.
 
7.
OBERC J., 1972 – Tektonika [w]: Budowa geologiczna Polski, t. IV, Tektonika, Wyd. Geol., Warszawa.
 
8.
POLAŃSKI A., 1988, Podstawy geochemii. Wyd. Geol., Warszawa.
 
9.
PRZYLIBSKI T. A., 1997, Wybrane uwarunkowania występowania radonu-222 w Sudetach. Praca doktorska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
10.
PRZYLIBSKI T.A., 2004 – Concentration of 226Ra in rocks of the southern part of Lower Silesia (SW Poland), Journal of Environmental Radioactivity 75, 171-191.
 
11.
PRZYLIBSKI T.A., 2005 – Wody radonowe Sudetów: przyrodnicze, radiologiczne oraz balneologiczne i górnicze aspekty ich występowania. Poster na IV Krajowej Konferencji Radiochemii i Chemii Jądrowej. Kraków – Przegorzały 9 - 11. 05. 2005.
 
12.
PRZYLIBSKI T. A., ADAMCZYK A., 2003 – Nowe stanowisko do pomiarów stężeń radonu 222Rn w wodzie w Laboratorium Hydrogeologicznym na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 103, ss. 329-343, Konferencje Nr 36, „Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii” III Konferencja Doktorantów, Szklarska Poręba, 24-26 stycznia 2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
13.
SAWICKI L.,1966, Mapa geologiczna Dolnego Śląska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
14.
SOLECKI A. T., 1997 – Radioaktywność środowiska geologicznego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
15.
SMULIKOWSKI K. ,1979, Ewolucja polimetamorficzna krystaliniku Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Złotych w Sudetach, Geol. Sudetica, nr 14.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top