PL EN
IDENTIFICATION OF OPTIMIZED DIAGNOSTIC FEATURES OF MULTI STAGE GEARBOX
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Walter Bartelmus   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):11-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The occurrence of many gearbox faults simultaneously and possibilities of their identification on the basis of vibration symptoms is not a topic of research work in the literature. The authors are concentrated in maximum of their research work on identification of a single type of fault on the basis of a single symptom. This paper presents the research work on selection of diagnostic features during degradation. Simultaneously it presents the problem of choosing the signal receiving points. In the result of collected signal at many points we obtain a multidimensional matrix from which a point is to be selected for which we get the best distribution of symptoms for the particular faults. In these problems we try to the answer on the following questions: which symptoms give the better results for classification of different faults, for which signal receiving point good/bad technical state classes seperability is the highest, and is it possible to reduce symptoms matrix?
 
REFERENCES (21)
1.
ADAMCZYK J., CIOCH W., KRZYWORZEKA P., Możliwości neuronowej klasyfikacji stanu w zmiennych warunkach pracy obiektu, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2 (118), 1999.
 
2.
BARTELMUS W., Diagnostyka przekładni zębatych, Górnictwo Odkrywkowe 1991, nr 2, s 1-44.
 
3.
BARTELMUS W., VibrationCondition Monitoring of Gearboxes, Machine Vibration, Springer –Verlag London Limited, pp 178-189, 1992.
 
4.
BARTELMUS W., Diagnostyka Maszyn Górniczych, Górnictwo Odkrywkowe, Wyd. Śląsk, 1998.
 
5.
BARTELMUS W., Mathematical modeling of gearboxes vibration for fault diagnosis, International Journal of Comadem, 2000, 3(3), pp5-15.
 
6.
BARTELMUS W., Mathematical Modelling and Computer Simulations as an Aid to Gearbox Diagnostics, Mechanical Systems and Signal Processing, 2001a, Vol.15, nr5, s. 855-871.
 
7.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Vibration Condition Monitoring of two stage gearboxes, 4th Intern. Conf. Acoustical and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostics Techniques, France 2001b, s.645.
 
8.
BARTELMUS W., Computer aided multistage gearbox diagnostic inference by computer simulation, Scientific papers of the Institute of Mining of the Wroclaw University of Technology 2002a.
 
9.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Condition Monitoring of Belt Conveyor Transmissions, Mine Planning And Equipment Selection 2002. Proc. of 12th Internat Symposium. Czech Rep, 2002b, s.393 – 402.
 
10.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., BATRA H., Gearbox vibration signal pre-processing and input values choice for neural network training AIMETH, 2003.
 
11.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Application of self-organised networks for supporting conditio evaluation of gearboxes AIMETH, 2004.
 
12.
BARTKOWIAK A., CEBRAT S., MACKIEWICZ P., Probabilistic PCA and neutral networks in search of representative features fr some yeast genome data, AIMETH, 2004.
 
13.
CIUPKE K., Attributes selection in machinery diagnostics, AI-Meth Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering Gliwice 2001, Poland.
 
14.
GIBIEC M., UHL T., Zastosowanie technik Datamining w diagnostyce, Mech i Autom. Górnictwa, 2004, nr 9.
 
15.
HAN J., KAMBER M., Data Mining: Concepts and Techniques Morgan Kaufman Publishers, 2000.
 
16.
KORBICZ J., KOSCIELNY J., KOWALCZUK Z., CHOLEWA W., Diagnostyka procesów. Modele Metody sztucznej inteligencji Zastosowania, WNT, Warszawa 2002.
 
17.
KURZYNSKI M., 1997, Rozpoznawanie obiektów - metody statystyczne, Oficyna Wydawnicza Pol. Wrocławskiej, Wrocław, 1997.
 
18.
LIAO S., LIU T., SHI, G ZHANG Gearbox condition monitoring using self organizing feature maps. Proc Instit. Mech. Engrs vol 218p 119-128, 2000.
 
19.
MALINA W., SOBCZAK W., Metody selekcji i redukcji informacji, WNT, Warszawa, 1985.
 
20.
VECER, P., SMÍD R., KREIDL M., Application of the Self-Organizing Map to Manual Automotive Transmission Diagnostics. In ISSPIT 2003 [CD-ROM]. Darmstadt: IEEE, 2003.
 
21.
ZIMROZ R., Metoda diagnostyki wielostopniowych przekładni zębatych w układach napędowych przenośników taśmowych z zastosowaniem modelowania Rozprawa Doktorska, Politechnika Wrocławska, 2002.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top