PL EN
APPLICATIONS OF SATELLITE GPS POSITIONING IN GEOTOPE INVENTORYING AND TOURIST DEVELOPMENT OF THE POLISH PART OF THE PLANNED “MUZAKOW ARC” GEOPARK
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
2
Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski
 
 
Corresponding author
Jan Blachowski   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):23-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, satellite GPS positioning and GIS application standards in geotope inventorying for geo-tourist development of the Polish part of the “Muzakow Arc” geopark have been presented. The idea behind geopark creation and development has been described and the “Muzakow Arc” area has been characterized. Positioning and mapping principles using GPS have been discussed. The guidelines of preparing electronic data form structure for acquisition of geoinformation has been given on selected examples (geotopes, tourist infrastructure objects). Scope of planned GPS measurements in tourist inventorying of the geopark has also been addressed.
 
REFERENCES (11)
1.
BLACHOWSKI J., Pozycjonowanie satelitarne GPS w inwentaryzacji terenowej szlaków rowerowych województwa dolnośląskiego, Praca dyplomowa, Podyplomowe studium GIS, Politechnika Wrocławska, (maszynopis), 2004.
 
2.
BLACHOWSKI J., MIZERA W., Pozycjonowanie satelitarne GPS w pozyskiwaniu danych dla mapy batymetrycznej piaskowni „Żukowice”, Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud CUPRUM, nr 1 (34), 2005.
 
3.
JĘDRCZAK A., Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łuku Mużakowskim, Monografie Nr 54, Wyd. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, 1992.
 
4.
KONDRACKI, J., Geografia regionalna Polski, Państw. Wyd. PWN, Warszawa, 1998.
 
5.
KOŹMA J., GAWLIKOWSKA E, KASIŃSKI J.R., BADURA J, Geotopschutzgutachten für den Muskauer Faltenbogen Polnische Teil, Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa, 2001.
 
6.
KUPETZ M., HEYM W.D., GRAF D., Der Muskauer Faltenbogen, Landesumweltamt Brandenburg, Potsdam, 1999.
 
7.
LAMPARSKI J., NAVSTAR GPS od teorii do praktyki, Wydawnictwa Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, Olsztyn, 2001.
 
8.
LOOK E. R. [ed.], Geotope conservation in Germany. Guidelines of the Geological Surveys of the German Federal States. Angewandte Landschaftsokologie, 9; s. 1-105, Bonn, 1996.
 
9.
PATZAK, M., Geotourism and Paleodiversity: The Case of GEOPARKS, Draft version, UNESCO, Division of Earth Sciences, 2000.
 
10.
REIN H., KRUKENBERG E., KASTNER H., SCHWIERZY A., RASCHER J., BRUST M., Machbarkeitsstudie zum „Geopark Muskauer Faltenbogen" in dem Bundesland Brandenburg and Republik Polen — Meilenstein zur Entwicklung eines UNESCO-Geoparks, GeoMontan 66 p., Arch. BTE Tourismusmanagement, Regionalentwicklung, Berlin, 2001.
 
11.
TRIMBLE NAVIGATION LIMITED, GPS Pathfinder Office 2.70, User manual, 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top