PL EN
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO GPS DLA POTRZEB INWENTARYZACJI I GEOTURYSTYCZNEGO UDOSTĘPNIENIA GEOTOPÓW W OBSZARZE POLSKIEJ CZĘŚCI PROJEKTOWANEGO GEOPARKU ”ŁUK MUŻAKOWA”
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
2
Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski
 
 
Autor do korespondencji
Jan Blachowski   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):23-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono założenia wykorzystania pozycjonowania satelitarnego GPS z wykorzystaniem narzędzi GIS w inwentaryzacji geotopów dla udostępnienia turystycznego polskiej części projektowanego geoparku „Łuk Mużakowa”. Opisano istotę tworzenia i zagospodarowania geoparków oraz scharakteryzowano geopark „Łuk Mużakowa”. Omówiono zasady pozycjonowania satelitarnego i kartowania terenowego z zastosowaniem GPS. Na przykładzie wybranych obiektów (geotopy, infrastruktura turystyczna) przedstawiono zasady tworzenia oraz proponowaną strukturę elektronicznego formularza do pozyskiwania geoinformacji oraz zakres pomiarów GPS w inwentaryzacji turystycznej geoparku.
 
REFERENCJE (11)
1.
BLACHOWSKI J., Pozycjonowanie satelitarne GPS w inwentaryzacji terenowej szlaków rowerowych województwa dolnośląskiego, Praca dyplomowa, Podyplomowe studium GIS, Politechnika Wrocławska, (maszynopis), 2004.
 
2.
BLACHOWSKI J., MIZERA W., Pozycjonowanie satelitarne GPS w pozyskiwaniu danych dla mapy batymetrycznej piaskowni „Żukowice”, Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud CUPRUM, nr 1 (34), 2005.
 
3.
JĘDRCZAK A., Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łuku Mużakowskim, Monografie Nr 54, Wyd. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, 1992.
 
4.
KONDRACKI, J., Geografia regionalna Polski, Państw. Wyd. PWN, Warszawa, 1998.
 
5.
KOŹMA J., GAWLIKOWSKA E, KASIŃSKI J.R., BADURA J, Geotopschutzgutachten für den Muskauer Faltenbogen Polnische Teil, Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa, 2001.
 
6.
KUPETZ M., HEYM W.D., GRAF D., Der Muskauer Faltenbogen, Landesumweltamt Brandenburg, Potsdam, 1999.
 
7.
LAMPARSKI J., NAVSTAR GPS od teorii do praktyki, Wydawnictwa Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, Olsztyn, 2001.
 
8.
LOOK E. R. [ed.], Geotope conservation in Germany. Guidelines of the Geological Surveys of the German Federal States. Angewandte Landschaftsokologie, 9; s. 1-105, Bonn, 1996.
 
9.
PATZAK, M., Geotourism and Paleodiversity: The Case of GEOPARKS, Draft version, UNESCO, Division of Earth Sciences, 2000.
 
10.
REIN H., KRUKENBERG E., KASTNER H., SCHWIERZY A., RASCHER J., BRUST M., Machbarkeitsstudie zum „Geopark Muskauer Faltenbogen" in dem Bundesland Brandenburg and Republik Polen — Meilenstein zur Entwicklung eines UNESCO-Geoparks, GeoMontan 66 p., Arch. BTE Tourismusmanagement, Regionalentwicklung, Berlin, 2001.
 
11.
TRIMBLE NAVIGATION LIMITED, GPS Pathfinder Office 2.70, User manual, 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top