PL EN
AKTYWNA PROFILAKTYKA TĄPANIOWA STOSOWANA W WYBRANYM ODDZIALE EKSPLOATACYJNYM O/ZG „RUDNA” KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.W LATACH 2001-2003
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A.
 
 
Autor do korespondencji
Anna Gogolewska   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):47-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagrożenie tąpaniami w kopalniach rud miedzi, należących do KGHM Polska Miedź S.A w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym systematycznie rośnie wraz z rozwojem eksploatacji, z rosnącą głębokością wybierania złoża oraz powiększaniem się powierzchni zrobów. W O/ZG „Rudna” eksploatacja prowadzona jest w warunkach dużego zagrożenia tąpaniami, co jest związane z koniecznością prowadzenia intensywnych profilaktycznych działań skierowanych na ograniczanie tego zagrożenia. Przedstawiono stan zagrożenia sejsmicznego w wybranym oddziale eksploatacyjnym O/ZG „Rudna” w okresie od 01.01.2001 do 01.03.2003, na tle budowy geologicznej złoża rud miedzi. Omówiono aktywne metody ograniczania zagrożenia tąpaniami, stosowane w badanym oddziale. Na podstawie wyników badań sejsmologicznych oceniono skuteczność stosowania aktywnych metod profilaktyki tąpaniowej polegających na prowokowaniu zjawisk dynamicznych w badanym obszarze.
 
REFERENCJE (4)
1.
BUTRA J., Aktualny stan zagrożenia tąpaniami w kopalniach LGOM, Materiały konferencyjne XXVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, Kraków, 2004.
 
2.
BUTRA J., Rozwój metod profilaktyki tąpaniowej w górnictwie rud miedzi, Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum naukowo-technicznego, Tąpania 2002 – stan badań i profilaktyki, 12-15.11.2002, Ustroń, Katowice, 2002.
 
3.
KŁECZEK Z., Sterowanie wstrząsami górotworu jako forma profilaktyki tąpaniowej w kopalniach LGOM, Materiały konferencyjne XXV Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, Zakopane, 2002.
 
4.
KUNYSZ N.M., Zagadnienia związane z projektowaniem komorowo-filarowych systemów eksploatacji, Rudy i Metale Nieżelazne R-26, Nr 3 s. 130-135, 1981.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top