PL EN
ROCKBURST ACTIVE PREVENTION METHODS IN SELECTED MINING PANEL OF RUDNA COPPER MINE IN 2001, 2002 AND 2003
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A.
 
 
Corresponding author
Anna Gogolewska   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):47-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rockburst hazard in KGHM Polska Miedź S.A. copper mines in Legnica-Głogów Copper District has been permanently increasing with mining development, increasing depth of excavation and growing area of gobs. In Rudna copper mine mining is accompanied by serious bump hazard, so prevention activities are necessary to limit it. Rockburst hazard and geological conditions of ore deposit in the selected mining panel of Rudna copper mine for the period from 2001 to 2003 are described in the paper. Moreover, rockburst active prevention activities and methods used in this mining panel are also discussed and presented in detail. Using seismological data, the effectiveness of active methods for the hazard limitation with special attention to provocation of high-energy tremors by means of simultaneous concentrated blasting in numerous faces was assessed
 
REFERENCES (4)
1.
BUTRA J., Aktualny stan zagrożenia tąpaniami w kopalniach LGOM, Materiały konferencyjne XXVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, Kraków, 2004.
 
2.
BUTRA J., Rozwój metod profilaktyki tąpaniowej w górnictwie rud miedzi, Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum naukowo-technicznego, Tąpania 2002 – stan badań i profilaktyki, 12-15.11.2002, Ustroń, Katowice, 2002.
 
3.
KŁECZEK Z., Sterowanie wstrząsami górotworu jako forma profilaktyki tąpaniowej w kopalniach LGOM, Materiały konferencyjne XXV Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu, Zakopane, 2002.
 
4.
KUNYSZ N.M., Zagadnienia związane z projektowaniem komorowo-filarowych systemów eksploatacji, Rudy i Metale Nieżelazne R-26, Nr 3 s. 130-135, 1981.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top