PL EN
Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych - identyfikacja i środki zapobiegawcze
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
 
Autor do korespondencji
Stefan Góralczyk   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):85-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W różnych typach skał zwięzłych, a także kruszywach mogą występować zróżnicowane zjawiska chemiczne i fizyczne prowadzące do ich destrukcji, a w przypadku zastosowania kruszyw w obiektach budowlanych – zjawiska prowadzące do ich niszczenia. Mają one wpływ na bezpieczeństwo tych obiektów, stanowiąc również niebagatelny czynnik ekonomiczny w ich użytkowaniu. Stąd wczesne wykrycie zjawisk destrukcyjnych, jeszcze na etapie eksploatacji i przeróbki kruszyw i skał, a także zastosowanie skutecznych metod zapobiegania im jest koniecznością. Identyfikacja typu skał ulegających reakcjom destrukcji jest przedmiotem badań w ramach prac Technicznego Komitetu RILEM TC ACS „Alkali-Aggregate Reactions in Concrete Structures”, jak również określenie metod zapobiegania występowaniu szkodliwych reakcji ekspansji, tj. reakcji alkalia–węglany.
 
REFERENCJE (10)
1.
KATAYAMA T., How to identify carbonate rock reactions in concrete, Proceedings of the 6th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Trondheim 2003.
 
2.
GÓRALCZYK S., Reaktywność alkaliczna kruszyw – czas wprowadzić doskonalsze metody badania, Kruszywa, nr 2/2010.
 
3.
GÓRALCZYK S., Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. 108, nr 40, 2004.
 
4.
GÓRALCZYK S., Nowe kierunki badań i oceny reaktywności alkalicznej kruszyw, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. 97, nr 33, 2002.
 
5.
GÓRALCZYK S., Nowe metody badań i oceny reaktywności alkalicznej kruszyw w UE, Materiały Budowlane, nr 11/2011.
 
6.
GILLOTT J.E., SWENSON E.G., Mechanism of the alkali-carbonate rock reaction, Quarterly Journal of Engineering Geology, 7–24, 1969.
 
7.
RILEM Recommended Test Method. AAR-0, Outline guide to the use of RILEM methods in assessments of aggregates for AAR potential, Materials and Structures, 36 (261), 2003.
 
8.
RILEM Recommended test Method. AAR-1, Detection of potential reactivity of aggregates: petrographic method, Materials and Structures, 36 (261), 2003.
 
9.
RILEM Recommended Test Method. AAR-2, Detection of potential alkali–reactivity of aggregates – The ultra-accelerated mortar-bar test, Materials and Structures, 33 (229), 2000.
 
10.
RILEM Recommended Test Method, AAR-3, Detection of potential alkali–reactivity of aggregates – Method for aggregate combinations using concrete prisms, Materials and Structures, 33 (229), 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top