120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych - identyfikacja i środki zapobiegawcze

Stefan Góralczyk 1  ,  
 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):85–91
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W różnych typach skał zwięzłych, a także kruszywach mogą występować zróżnicowane zjawiska chemiczne i fizyczne prowadzące do ich destrukcji, a w przypadku zastosowania kruszyw w obiektach budowlanych – zjawiska prowadzące do ich niszczenia. Mają one wpływ na bezpieczeństwo tych obiektów, stanowiąc również niebagatelny czynnik ekonomiczny w ich użytkowaniu. Stąd wczesne wykrycie zjawisk destrukcyjnych, jeszcze na etapie eksploatacji i przeróbki kruszyw i skał, a także zastosowanie skutecznych metod zapobiegania im jest koniecznością. Identyfikacja typu skał ulegających reakcjom destrukcji jest przedmiotem badań w ramach prac Technicznego Komitetu RILEM TC ACS „Alkali-Aggregate Reactions in Concrete Structures”, jak również określenie metod zapobiegania występowaniu szkodliwych reakcji ekspansji, tj. reakcji alkalia–węglany.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stefan Góralczyk   
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (10):
1. KATAYAMA T., How to identify carbonate rock reactions in concrete, Proceedings of the 6th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Trondheim 2003.
2. GÓRALCZYK S., Reaktywność alkaliczna kruszyw – czas wprowadzić doskonalsze metody badania, Kruszywa, nr 2/2010.
3. GÓRALCZYK S., Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. 108, nr 40, 2004.
4. GÓRALCZYK S., Nowe kierunki badań i oceny reaktywności alkalicznej kruszyw, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. 97, nr 33, 2002.
5. GÓRALCZYK S., Nowe metody badań i oceny reaktywności alkalicznej kruszyw w UE, Materiały Budowlane, nr 11/2011.
6. GILLOTT J.E., SWENSON E.G., Mechanism of the alkali-carbonate rock reaction, Quarterly Journal of Engineering Geology, 7–24, 1969.
7. RILEM Recommended Test Method. AAR-0, Outline guide to the use of RILEM methods in assessments of aggregates for AAR potential, Materials and Structures, 36 (261), 2003.
8. RILEM Recommended test Method. AAR-1, Detection of potential reactivity of aggregates: petrographic method, Materials and Structures, 36 (261), 2003.
9. RILEM Recommended Test Method. AAR-2, Detection of potential alkali–reactivity of aggregates – The ultra-accelerated mortar-bar test, Materials and Structures, 33 (229), 2000.
10. RILEM Recommended Test Method, AAR-3, Detection of potential alkali–reactivity of aggregates – Method for aggregate combinations using concrete prisms, Materials and Structures, 33 (229), 2000.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586