PL EN
Mączki kamienne jako dodatek do betonu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):215-226
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Możliwość przekwalifikowania odpadu na produkt uboczny lub utraty statusu odpadu w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. może przynieść wymierne korzyści dla producentów kruszyw. Przeanalizowano możliwość zastosowania drobnoziarnistych odpadów mineralnych w postaci mączek kamiennych, jako dodatku do betonu typu I (kruszywo wypełniające) oraz przedstawiono wyniki własnych badań betonów z dodatkami mączek melafirowej, bazaltowej i wapiennej.
 
REFERENCJE (6)
1.
FABISIAK S., 2013, Materiały problemowe. Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami, Centrum Informacji o Rynku Energii.
 
2.
KUNICZUK K., 2011, Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Polski Cement.
 
3.
PN-EN 12620:2013 Kruszywa do betonu.
 
4.
PN-EN 16236:2013 Ocena zgodności kruszyw. Wstępne badania typu i Zakładowa Kontrola Produkcji.
 
5.
prPN-EN 206-1:2014 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 
6.
SZWABOWSKI J., GOŁASZEWSKI J., 2010, Technologia betonu samozagęszczalnego, Polski Cement. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.2013.21.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top