PL EN
POWINOWACTWO POMIĘDZY ASFALTEM A KRUSZYWEM. METODY BADAWCZE I WYMAGANIA W NIEKTÓRYCH KRAJACH
 
Więcej
Ukryj
1
TPA Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, Pruszków
 
 
Autor do korespondencji
Monika Zięba   

TPA Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, Pruszków
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):215-226
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mineral aggregate and asphalt binder for asphalt mixes shall demonstrate physic-chemical affinity sufficient for required adhesion of asphalt binder and aggregate. In order to increase asphalt and aggregate affinity – agents that increase the adhesion should be used. The type and amount of adhesive agent should be correlated with given aggregate and asphalt binder. The tests was performed by four methods acc. with PN-EN 12697-11:2012 method A, method B, method C and PN-84/B-06714. In testes there were used aggregates with different SiO2 content (dolomite, limestone, basalt, gabbro, melaphyre, quartzite and post-glacial), different asphalt binders and different adhesive agents. The main aim of tests was to find correlation between different available methods for different asphalt binders and aggregates.
 
REFERENCJE (19)
1.
GÓRSKI K., ORLIK A., ZIĘBA M., 2012, Określenie powiązania pomiędzy kruszywem a asfaltem.
 
2.
wg PN-EN 12697-11:2009 oraz PN-84/B-06714/22, Program badawczy, TPA Pruszków.
 
3.
GÓRSKI K., ZIĘBA M., 2013, Powinowactwo pomiędzy kruszywem i asfaltem. Teoria i praktyka,.
 
4.
Nawierzchnie asfaltowe, nr 2, s. 3–7.
 
5.
LEWANDOWSKA W., ORLIK A., ZIĘBA M., 2013, Określenie powiązania pomiędzy kruszywem.
 
6.
a asfaltem wg PN-EN 12697-11:2012, Program badawczy, TPA Pruszków.
 
7.
PN-84/B-06714/22 Oznaczenie przyczepności bitumów.
 
8.
PN-EN 12697-11:2009 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-.
 
9.
-asfaltowych na gorąco. Część 11: Oznaczenie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem.
 
10.
PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-.
 
11.
PN-EN 12697-35+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-.
 
12.
-asfaltowych na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne.
 
13.
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych.
 
14.
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych.
 
15.
WT-2:2008, Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Wymagania.
 
16.
Techniczne, GDDKiA, Warszawa.
 
17.
WT-2:2010, Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania.
 
18.
WT-2:2014, Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania.
 
19.
Techniczne. GDDKiA, Warszawa.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top