PL EN
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w górnictwie skalnym
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):191-201
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono problematykę kształtowania kultury bezpieczeństwa w polskim górnictwie skalnym w aspektach nowej, behawioralnej jakości bezpieczeństwa w pracy i poza pracą. Zwrócono uwagę na słabość czynnika ludzkiego, jako podstawowej przyczyny wypadków przy pracy. Usystematyzowano pojęcia dotyczące kultury bezpieczeństwa oraz uzasadniono potrzebę jej kształtowania na poziomie społeczności branżowej. Omówiono kwestie analiz zdarzeń wypadkowych i niebezpiecznych w aspektach prewencji oraz wdrażania „dobrych praktyk”. Wywołano konieczność współpracy i partnerstwa na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa w górnictwie skalnym oraz podkreślono jej rangę w strategiach rozwijających się organizacji.
 
REFERENCJE (12)
1.
DUDKA G., 2003, Rejestrowanie i analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych, Bezpieczeństwo.
 
2.
Pracy, nr 5, CIOP-IB Warszawa, 26-27.
 
3.
KARCZEWSKI J., 2012, 7 mitów o bhp, Przyjaciel Przy Pracy, nr 11, 22-24.
 
4.
MIELCZAREK M., 2000, Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy, nr 10,.
 
5.
CIOP-IB Warszawa, 17-20.
 
6.
PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 
7.
STUDENSKI R., 2000, Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy, nr 9,.
 
8.
CIOP-IB Warszawa, 1-4.
 
9.
www.ciop.gpv.pl.
 
10.
www.kulturabezpieczenstwa.pl – portal internetowy BHP.
 
11.
www.osha.europa.eu/pl/front-page - witryna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
 
12.
www.wug.gov.pl – witryna internetowa Wyższego Urzędu Górniczego.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top