PL EN
Modelowanie tras wywozu surowców skalnych z wykorzystaniem środowiska GIS
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):27-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono metodykę automatycznego szacowania intensywności ruchu transportu górniczego na poszczególnych odcinkach dróg w rejonach eksploatacji kopalin skalnych; identyfikacji tzw. „wąskich gardeł”. Przedstawione zostały narzędzia geoinformatyczne oraz przyjęte założenia upraszczające, umożliwiające wykonanie wstępnej analizy, a także jej wyniki dla wybranego rejonu eksploatacyjnego. Wskazano konieczność realizacji badań związanych z lokalnymi przeciążeniami sieci drogowej w odniesieniu do przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz związane z nią szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców górniczych. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszego rozwoju opisywanych metod wraz z możliwością ich wykorzystywania.
 
REFERENCJE (6)
1.
ADAMCZUK K., BLACHOWSKI J., KAŹMIERCZAK W., KOPERDOWSKI J., LUBIENIECKI W., MACIEJEWSKI T., NAKONIECZNA I, OWSIANIK K., ZAKĘS A., ZATHEY M., ZDANOWSKI W.,2009, Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy, Praca zbiorowa, Wrocław.
 
2.
PIG, 2009, Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12008, Warszawa.
 
3.
PIG-PIB, 2013, Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2012, Warszawa.
 
4.
SŁUŻBA DROGOWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO, 2008, Pomiary Natężenia Ruchu na niektórychdrogach w powiecie świdnickim, Świdnica.
 
5.
Strategia Rozwoju Dolnego Śląska 2020.
 
6.
Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy, 2009, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Wrocław.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top