PL EN
Rock raw materials haulage routes modeling, with GIS environment
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):27-35
 
ABSTRACT
In the article method of automatic assesment of traffic volume connected with rock raw material transport in the region of their exploitation was presented as well as problem of bottlenecks location. Geoinformatic tools and developed assumptions was shown, which supports to execute the analysis. Results for selected exploitation area were presented. Necessity of local overloads studies was point, in reference to "Lower Silesian Voivodeship 2020 Development Strategy" document, and connected with threats and opportunities for local minig buissness. Summary contains instructions for further development of presented solutions, with the concept of its mass usage.
 
REFERENCES (6)
1.
ADAMCZUK K., BLACHOWSKI J., KAŹMIERCZAK W., KOPERDOWSKI J., LUBIENIECKI W., MACIEJEWSKI T., NAKONIECZNA I, OWSIANIK K., ZAKĘS A., ZATHEY M., ZDANOWSKI W.,2009, Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy, Praca zbiorowa, Wrocław.
 
2.
PIG, 2009, Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12008, Warszawa.
 
3.
PIG-PIB, 2013, Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2012, Warszawa.
 
4.
SŁUŻBA DROGOWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO, 2008, Pomiary Natężenia Ruchu na niektórychdrogach w powiecie świdnickim, Świdnica.
 
5.
Strategia Rozwoju Dolnego Śląska 2020.
 
6.
Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy, 2009, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Wrocław.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top