PL EN
ZASTOSOWANIE KRZYWYCH ROZDZIAŁU W OCENIE PROCESÓW KLASYFIKACJI PRODUKTÓW MINERALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddz. Kraków
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):119-129
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ocenie procesów klasyfikacji kruszyw drobnoziarnistych rzadko stosowanym sposobem oceny skuteczności pracy danego klasyfikatora jest sporządzenie krzywej rozdziału, która wyznacza wielkość ziarna podziałowego i charakteryzuje dokładność realizowanego procesu. W artykule przedstawiono metodę sporządzenia krzywej rozdziału dla klasyfikatora ślimakowego pracującego w zakładzie płukania kruszyw. Przedstawiono też krzywe rozdziału dla hydrocyklonów i klasyfikatorów powietrznych oraz podano sposób ich interpretacji. Krzywe rozdziału można sporządzać dla róż- nych urządzeń technologicznych pracujących na sucho, jak i na mokro, a służących do klasyfikacji materiałów ziarnistych. Uzyskane wyniki umożliwiają dokładną ocenę skuteczności pracy danego urządzenia oraz ułatwiają porównanie ze sobą skuteczności pracy różnych klasyfikatorów
 
REFERENCJE (5)
1.
III Seminarium Materiały bardzo drobnouziarnione, 1988, Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo, nr 140.
 
2.
BLASCHKE Z. BROŻEK M. MOKRZYCKI E. OCIEPA Z. TUMIDAJSKI T., 1983, Górnictwo Cz. V. Zarys technologii procesów przeróbczych, Skrypt AGH, nr 931.
 
3.
GRZELAK E., 1973, Technologia kruszyw mineralnych, Arkady, Warszawa.
 
4.
NAZIEMIEC Z., 2010, Młyny młotkowe w procesach produkcji mączek mineralnych gruboziarnistych, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 6.
 
5.
NOWAK Z., 1978, Hydrocyklony w przeróbce mechanicznej kopalin, Śląsk, Katowice.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top