PL EN
Możliwości poprawy jakości kruszywa przez zastosowanie klasyfikatora pulsacyjnego typu KOMAG
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):109-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono rozwój konstrukcji klasyfikatorów pulsacyjnych typu KOMAG stosowanych do pozyskiwania żwiru i piasku, z jednoczesnym wydzielaniem zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych optymalizujących działanie klasyfikatorów. Opisano czynniki procesowe wpływające na zwiększenie skuteczności wzbogacania w zależności od charakterystyki nadawy (kruszywa).
 
REFERENCJE (6)
1.
KOWOL D., ŁAGÓDKA M., Badania wpływu udziału ziaren piaskowych na skuteczność procesu osadzarkowego wzbogacania kruszywa, Maszyny Górnicze, nr 4, 2012, s. 54–59.
 
2.
LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, wydanie jubileuszowe, nr 3–4/2010.
 
3.
MATUSIAK P., KOWOL D., Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych, Prace Naukowe Inst. Górnictwa PWr, nr 134, Studia i Materiały nr 41, Górnictwo i Geologia, Wrocław 2012.
 
4.
MATUSIAK P., KOWOL D., NIECKARZ R., Nowe rozwiązania klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 4, s. 49–53, 2012.
 
5.
KOWOL D. i inni., Optymalizacja parametrów procesowych oczyszczania nadaw żwirowych w klasyfikatorze pulsacyjnym w zależności od typu zanieczyszczeń i udziału ziaren piaskowych, ITG KOMAG (niepubl.), Gliwice 2012.
 
6.
NIECKARZ R., MATUSIAK P., BAL M., Nowe rozwiązanie konstrukcyjne klasyfikatora pulsacyjnego do nadawy żwirowej 16(32)-2(0) mm, ITG KOMAG (niepubl.), Gliwice 2012.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top