PL EN
Metoda oceny ilościowej pracy ciągów technologicznych surowców skalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Metso Minerals (Poland) Sp z.o.o.
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):13-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pozyskiwanie kopalin odbywa się układami technologicznymi urabianie-transport-przeróbka (obróbka). Przedstawiono metodę porównania pracy układu stacjonarnego i mobilnego. Podano też sposób obliczenia prawdopodobieństwa pracy układów zależnie od rodzajów połączeń. Elementy układów mogą być połączone: szeregowo, równolegle i w sposób mieszany, co w zasadniczo wpływa na stabilną na ich pracę. Każdy element został oceniony przez prawdopodobieństwo pracy, co pozwoliło na wyznaczenie prawdopodobieństwa pracy całego układu, zależnie od sposobu połączeń i cząstkowych prawdopodobieństw elementów układu technologicznego. Umożliwia to prognozowanie wydajności tych układów w odniesieniu do ich potencjalnej wydajności.
 
REFERENCJE (8)
1.
BĘBEN A., Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych, Wyd. Śląsk, 1998.
 
2.
DĄBROWSKI P., Analiza porównawcza pracy zakładu stacjonarnego i przejezdnego produkcji kruszyw na przykładzie kopalni Dubie, Praca dypl. Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH (niepubl.), 2011.
 
3.
HEINI M., Rock Excavation Handbook, Sandvik Tamrock Corporation, 1999.
 
4.
RADOMSKI A., Koncepcja modernizacji transportu technologicznego Kopalni Marmuru Sławniowice, Studium Podyplomowe z Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH (niepubl.), 2009.
 
5.
SOBOLEWSKI S., Przeróbka mechaniczna skał i surowców mineralnych, Skrypt PWr., Wrocław 1974.
 
6.
STEFANICKA M., Układy przeróbcze w Piławie Górnej. XXI wiek w polskim górnictwie kruszyw – strategie i technologie, Surowce i Maszyny Budowlane, 4/2011.
 
7.
STRYSZEWSKI M., Eksploatacja selektywna piaskowców karpackich w aspekcie sezonowości wydobycia, Górn. Odkr., nr 9–10, 1977.
 
8.
WIDER J., Eksploatacja selektywna na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych „Wisła” S.A. w Wiśle, Projekt Inżynierski, Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH (niepubl.), 2012.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top