PL EN
Quantitative comparing method of the work of rock processing plants
 
More details
Hide details
1
Metso Minerals (Poland) Sp z.o.o.
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):13-20
 
ABSTRACT
The extraction of hard rock in quarries is based on drilling and blasting, loading, haulage and processing technology. A method for comparing the work of stationary and mobile processing plants has been presented. It has also been shown how to calculate the probability of the aggregate flow depending on the types of connection. Elements of the processing systems can be connected in series, in parallel or in combination, which fundamentally influences the system's operational stability and efficiency. Each element of the processing system has been calculated by the operational probability, which has made it possible to determine the operational probability of the whole system depending on the way of connection and partial probabilities of the elements of the processing system. This method enables forecasting the capacity of a processing system with regard to its potential capacity.
 
REFERENCES (8)
1.
BĘBEN A., Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych, Wyd. Śląsk, 1998.
 
2.
DĄBROWSKI P., Analiza porównawcza pracy zakładu stacjonarnego i przejezdnego produkcji kruszyw na przykładzie kopalni Dubie, Praca dypl. Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH (niepubl.), 2011.
 
3.
HEINI M., Rock Excavation Handbook, Sandvik Tamrock Corporation, 1999.
 
4.
RADOMSKI A., Koncepcja modernizacji transportu technologicznego Kopalni Marmuru Sławniowice, Studium Podyplomowe z Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH (niepubl.), 2009.
 
5.
SOBOLEWSKI S., Przeróbka mechaniczna skał i surowców mineralnych, Skrypt PWr., Wrocław 1974.
 
6.
STEFANICKA M., Układy przeróbcze w Piławie Górnej. XXI wiek w polskim górnictwie kruszyw – strategie i technologie, Surowce i Maszyny Budowlane, 4/2011.
 
7.
STRYSZEWSKI M., Eksploatacja selektywna piaskowców karpackich w aspekcie sezonowości wydobycia, Górn. Odkr., nr 9–10, 1977.
 
8.
WIDER J., Eksploatacja selektywna na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych „Wisła” S.A. w Wiśle, Projekt Inżynierski, Katedra Górnictwa Odkrywkowego AGH (niepubl.), 2012.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top