PL EN
Costs of railway and road transport in the context of rock materials market balancing in Poland
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Zakład Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):21-35
 
ABSTRACT
In recent years the intensified development of investments in housing, industrial and infrastructure requires large amounts of rock materials. In the event of significant shortage of aggregates in some regions, there occurs the necessity to transport them from the regions of excessive production capacities comparing to their own needs. For transport of aggregates in Poland basically two types means of transport are used: trains and cars. The type of transport is usually chosen on the basis of technical possibilities and economics. Generally rail transport does not exist as such, because it is necessary to combine it with car transport to deliver the aggregates to railway siding and then to the recipient. This paper presents the results of a study on the cost of aggregates transport by road and rail. The viable distances for each kind of transport are specified for different load capacities and the needed discounts are evaluated. In conclusion, the need to make greater use of rail transport to deliver aggregates over long distances is emphasized, and the necessary modernization of railway network is pointed out.
 
REFERENCES (5)
1.
GAWLIK L., UBERMAN R., KRYZIA D., MOKRZYCKI E., NEY R., Strategie i scenariusze tech¬nologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych. Zadanie 6. Scenariusze Technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w głównych regionach Polski w nawiązaniu do występującego zapotrzebowania na nie. Etap 6.5. Region Mazowiecko-Mazursko-Podlaski. Temat 6.5.3. Analiza kosztów transportu surowców skalnych do odbiorców z określeniem granic transportu samochodowego i kolejowego, IGSMiE PAN, (niepubl.), Kraków 2011.
 
2.
STRYSZEWSKI M., UBERMAN R., Określenie ekonomicznego promienia przewozu oraz stref dystrybucji węgla brunatnego z małych złóż do odbiorców, Zeszyty Naukowe AGH, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, nr 1084, z. 36, 1987, s. 41-55.
 
3.
STRYSZEWSKI M., NIEĆ M., UBERMAN R., CHULIST R., KAWULAK M., SALAMON E., Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat Zachodnich, Ucz. Wyd. Naukowo-Dyd., Kraków 2006.
 
4.
Taryfa towarowa PKP CARGO S.A., obowiązująca od 1 stycznia 2011r.
 
5.
Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A. 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top