PL EN
Possibilities of improvement of the aggregates quality by use of KOMAG pulsating jig
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):109-118
 
ABSTRACT
Progress in development of design of KOMAG pulsating jigs used for utilization of gravel and sand together with separation of organic and mineral impurities is presented in the paper. Results of laboratory tests aiming at optimization of classifiers operation are given. Technological factors, which have an impact on increase of beneficiation efficiency depending on feed (aggregates) characteristics, are discussed.
 
REFERENCES (6)
1.
KOWOL D., ŁAGÓDKA M., Badania wpływu udziału ziaren piaskowych na skuteczność procesu osadzarkowego wzbogacania kruszywa, Maszyny Górnicze, nr 4, 2012, s. 54–59.
 
2.
LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, wydanie jubileuszowe, nr 3–4/2010.
 
3.
MATUSIAK P., KOWOL D., Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych, Prace Naukowe Inst. Górnictwa PWr, nr 134, Studia i Materiały nr 41, Górnictwo i Geologia, Wrocław 2012.
 
4.
MATUSIAK P., KOWOL D., NIECKARZ R., Nowe rozwiązania klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 4, s. 49–53, 2012.
 
5.
KOWOL D. i inni., Optymalizacja parametrów procesowych oczyszczania nadaw żwirowych w klasyfikatorze pulsacyjnym w zależności od typu zanieczyszczeń i udziału ziaren piaskowych, ITG KOMAG (niepubl.), Gliwice 2012.
 
6.
NIECKARZ R., MATUSIAK P., BAL M., Nowe rozwiązanie konstrukcyjne klasyfikatora pulsacyjnego do nadawy żwirowej 16(32)-2(0) mm, ITG KOMAG (niepubl.), Gliwice 2012.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top