PL EN
Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce kraju
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):275-284
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Surowce skalne odgrywają podstawową rolę w gospodarce każdego kraju, zarówno w budownictwie, komunikacji, przemyśle chemicznym, metalurgicznym i innych. Wydobywane są w sposób cią- gły w kolejnych latach, a wielkość wydobycia zależy od chwilowego popytu. Miejsca ich pozyskiwania cechują się zwykle rozległością obszarową; istnieje więc zawsze swoboda lokalizacji nowej produkcji, jak i dalszego rozwoju już istniejącej. O roli i funkcji regionu w gospodarce kraju decyduje w pierwszym rzędzie wielkość bazy surowcowej i jej jakość, ale też w wzajemne rozmieszczenie regionów względem siebie, względem odbiorców, i istniejąca infrastruktura przestrzenna regionu, jego walory przyrodnicze, kulturowe, kształcące. Wszystkie to sprawia, że funkcja i rola tych jest wynikiem wielu zgodnych, lub wykluczających się przyczyn. Opracowanie wykonano na przykładzie regionów Polski południowej.
 
REFERENCJE (8)
1.
KOPOCIŃSKI B., O podziale terytorialnym Polski na części. Zastosowania Matematyki V, 1960.
 
2.
ŁOCHAŃSKA D., Ocena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnych, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, rok 34, z. 4, Kraków 2010.
 
3.
NIEĆ M. (i in.), Problemy gospodarki środowiskiem na obszarach występowania złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzecznych na przykładzie rzeki Raby, I Forum Inżynierii Ekologicznej Technika i Technologia w Ochronie Środowiska, Lublin–Nałęczów 1996.
 
4.
ROBINSON G.R. jr., Trends In availability of aggregate Geological Survey, Mining Engineering 2004, 954 National Center, Reston, VA 20192.
 
5.
STEINHAUS H., Sur la divisi on, des corps materials en perties. Bulletin de L’Academie Polonaise des sciences. 1956 CL. III, Vol. IV, Nr 12.
 
6.
STRYSZEWSKI M., Metoda bilansowania popytu z produkcją w regionach eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kruszyw drogowych, Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo nr 162, Kraków 1993.
 
7.
STRYSZEWSKI M., Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat Zachodnich, Monografia, Ucz. Wyd. Nauk. Dyd. AGH, Kraków 2006.
 
8.
SZYMLA Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top