120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Metoda oceny bloczności złoża na przykładzie kopalni granodiorytu

 
1
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):181–189
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przeprowadzono badania podzielności ciosowej i bloczności złoża granodiorytu, eksploatowanego na kruszywa i bloki. Uwzględniając budowę geologiczną i tektonikę, określono bloczność poszczególnych części złoża z wykorzystaniem metody skaningu laserowego. Wyniki badań pozwoliły na zaproponowanie poprawy racjonalnego wykorzystania zasobów z uwzględnieniem blocznych partii złoża.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Mania   
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 51-516 Wrocław, ul. Parkowa 25
 
REFERENCJE (7):
1. BROMOWICZ J., KARWACKI A., Metodyka badań bloczności złóż budowlanych materiałów kamiennych, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1982.
2. CYGAN J., ŚLUSARCZYK S., Bloczność skał intruzyjnych strefy Niemczy, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 85, Wrocław 1998.
3. ŁAPOT W., GOLDSZTEIN J., Uwagi o spękaniach ciosowych i częstości występowania bloków w granodiorycie strzeblowskim na podstawie pomiarów zebranych w kamieniołomie Strzeblów I, Instytut Górnictwa PWr., Komunikat nr 80, Wrocław 1974.
4. PATLA S., Zastosowanie skaningu laserowego do wyznaczania objętości zwałowisk i składowisk produktów na przykładzie kopalni Piława Górna, Prace Naukowe Instytutu Gornictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
5. www.swiat-kamienia.pl.
6. ROGOSZ K., ŚLUSARCZYK S., Laser na granicie, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6, 2011.
7. LORENC M.W., Badania metodą Rb-Sr skał intruzyjnych strefy Niemczy (Dolny Śląsk), Arch. Miner. t. LI, z. 1, Warszawa 1998.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586