120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych

Piotr Matusiak 1  ,  
 
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):191–199
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wymagania ochrony środowiska oraz kryteria efektywności wymuszają na producentach wysoką jakość kruszyw. Klasyfikator pulsacyjny jako wielokrotnie stosowane urządzenie pozwala na speł- nienie tych wymagań. W artykule przedstawiono zasadę działania klasyfikatora pulsacyjnego, przedstawiono odmiany rozwiązań konstrukcyjnych oraz przykłady wdrożeń klasyfikatorów. Opisano możliwości zastosowania klasyfikatora z łożem zawiesinowym do rozdziału drobnoziarnistych surowców mineralnych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Matusiak   
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
 
REFERENCJE (6):
1. LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 3–4/2010.
2. OSOBA M., LUTYŃSKI A., Nowa generacja osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG do pozyskiwania żwiru i piasku, Maszyny Górnicze, nr 2/2004.
3. OSOBA M., Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG do przeróbki kruszyw naturalnych, KOMEKO, Mat. konf., Zakopane 2006.
4. Określenie skuteczności rozdziału w klasyfikatorach pulsacyjnych typu KOMAG i opracowanie bazy danych w zakresie ich parametrów technologiczno-konstrukcyjnych (niepublikowane), ITG KOMAG.
5. Prace statutowe ITG KOMAG 2002–2012.
6. Klasyfikator do rozdziału drobnoziarnistych surowców mineralnych, Prace statutowe ITG KOMAG 2009–2010.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586