PL EN
Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Matusiak   

Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):191-199
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wymagania ochrony środowiska oraz kryteria efektywności wymuszają na producentach wysoką jakość kruszyw. Klasyfikator pulsacyjny jako wielokrotnie stosowane urządzenie pozwala na speł- nienie tych wymagań. W artykule przedstawiono zasadę działania klasyfikatora pulsacyjnego, przedstawiono odmiany rozwiązań konstrukcyjnych oraz przykłady wdrożeń klasyfikatorów. Opisano możliwości zastosowania klasyfikatora z łożem zawiesinowym do rozdziału drobnoziarnistych surowców mineralnych.
 
REFERENCJE (6)
1.
LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 3–4/2010.
 
2.
OSOBA M., LUTYŃSKI A., Nowa generacja osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG do pozyskiwania żwiru i piasku, Maszyny Górnicze, nr 2/2004.
 
3.
OSOBA M., Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG do przeróbki kruszyw naturalnych, KOMEKO, Mat. konf., Zakopane 2006.
 
4.
Określenie skuteczności rozdziału w klasyfikatorach pulsacyjnych typu KOMAG i opracowanie bazy danych w zakresie ich parametrów technologiczno-konstrukcyjnych (niepublikowane), ITG KOMAG.
 
5.
Prace statutowe ITG KOMAG 2002–2012.
 
6.
Klasyfikator do rozdziału drobnoziarnistych surowców mineralnych, Prace statutowe ITG KOMAG 2009–2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top