PL EN
BADANIA SKUTECZNOŚCI OSADZARKOWEGO OCZYSZCZANIA KRUSZYWA Z ZIAREN WĘGLANOWYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):83-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jakość kruszywa, używanego zwłaszcza do przygotowania betonu i zaprawy, zależy w znacznym stopniu od poziomu jego zanieczyszczenia materiałem organicznym (korzenie, resztki roślinne, torf, lignit) oraz mineralnym (węglany, kreda). Sprawdzonym, wielokrotnie stosowanym urządzeniem do oczyszczania surowców mineralnych, pozwalającym na wysoką skuteczność wydzielania zanieczyszczeń jest osadzarka pulsacyjna (klasyfikator pulsacyjny). W artykule zamieszczono wyniki badań skuteczności oczyszczania nadawy żwirowej z ziaren węglanowych, które przeprowadzono na stanowisku doświadczalnym osadzarki laboratoryjnej. Wyniki badań mogą być wykorzystywane do okre- ślania parametrów ilościowo-jakościowych produktów dla przemysłowego procesu oczyszczania kruszywa oraz podczas opracowywania nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających zwiększenie dotychczasowej skuteczności działania klasyfikatora pulsacyjnego.
 
REFERENCJE (8)
1.
KOWOL D., MATUSIAK P., 2014, Zastosowania klasyfikatora pulsacyjnego typu KOMAG do oczyszczania trunowzbogacalnych surowców mineralnych, Mining Science – Mineral Aggregates vol. 21(1), 99–108.
 
2.
KOWOL D. i in., 2012, Optymalizacja parametrów procesowych oczyszczania nadaw żwirowych w klasyfikatorze pulsacyjnym w zależności od typu zanieczyszczeń i udziału ziaren piaskowych, ITG KOMAG, mat. niepubl.
 
3.
KOWOL D. i in., 2013, Dostosowanie parametrów technologiczno-konstrukcyjnych klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania trudnowzbogacalnych nadaw żwirowo-piaskowych, ITG KOMAG, mat. niepubl.
 
4.
KOWOL D. i in., 2013, Możliwości oczyszczania trudnowzbogacalnych nadaw w klasyfikatorze pulsacyjnym, ITG KOMAG, mat. niepubl.
 
5.
LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., 2010, Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 3–4, 119–125.
 
6.
MATUSIAK P., KOWOL D., 2012, Klasyfikator pulsacyjny jako sprawdzone urządzenie do oczyszczania surowców mineralnych, Górnictwo i geologia XVII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 134, Studia i Materiały, nr 41, 191–199.
 
7.
MATUSIAK P., KOWOL D., NIECKARZ R., 2012, Nowe rozwiązania klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 4, 49–53.
 
8.
MATUSIAK P., KOWOL D., 2013, Możliwości poprawy jakości kruszywa poprzez zastosowanie klasyfikatora pulsacyjnego typu KOMAG, Górnictwo i geologia XIX, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 136, Studia i Materiały, nr 43, 109–118.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top