PL EN
Hałas niskoczęstotliwościowy w górnictwie skalnym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Michał Stopa   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):267-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono przybliżoną charakterystykę i obszary występowania hałasu niskoczęstotliwo- ściowego w środowisku naturalnym oraz związanym z wykonywaniem pracy zawodowej. Zwrócono uwagę na nieprecyzyjną definicję zjawiska oraz brak regulacji prawnych dotyczących oceny narażenia człowieka na ten czynnik. Zawarto również informacje na temat stanu wiedzy na świecie o wpływie czynnika na organizm.
 
REFERENCJE (12)
1.
DUCK F., DARBY S., HAAR G., HANSON M., LEVENTHALL G., NOBLE D., SIENKIEWICZ J., ZEQIRI., Health Effects of Exposure to Ultrasound and Infrasound, Report of the Independent Advisory Group on Non-ionising Radiation, Documents of the Health Protection Agency, Radiation, Chemical and Environmental Hazards, February 2010.
 
2.
ALVES-PEREIRA M., CASTELO-BRANCO N., Low Frequency Noise and Health Effects, 2011.
 
3.
ALVES-PEREIRA M., CASTELO-BRANCO N., KOTLICKA E., MOTYLEWSKI J., Low frequency noise legislation, Inter-noise, Istanbul 2007.
 
4.
ROTHENBORG M., Denmark accused of tinkering with wind turbine noise regulations, Politiken, 2011.
 
5.
Low Frequency Noise, Informal document No. GRB-42-12, 2005.
 
6.
ATCHLEY A., BERNHARD R., HODGDON K., Low Frequency Noise Study, The Partnership for Air Transportation Noise and Emissions Reduction, Massachusetts Institute of Technology, 2007.
 
7.
BENTON S., Measurement Challenges in Assessing the Annoying Characteristics of Noise. Is Low Frequency a Special Case?, Journal of Low Frequency Noise and Vibration, 16 (1), 13–24, 1997.
 
8.
AUGUSTYŃSKA D., KACZMARSKA-KOZŁOWSKA A., KAMEDUŁA M., PAWLACZYK-ŁUSZCZYŃSKA M., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M., Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy, Medycyna Pracy nr 51, 2001.
 
9.
PN-86/N-01338 – Hałas infradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
 
10.
Rozporządzenie MPiPS z 1 dnia grudnia 1989 r. ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 1989.69.417).
 
11.
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2002.217.1833).
 
12.
Instrukcja 358/98 Instytutu Techniki Budowlanej – Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach mieszkalnych, Warszawa 1998.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top