PL EN
Low frequency noise in rock mining industry
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Michał Stopa   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):267-274
 
ABSTRACT
This article presents the approximate characteristics and areas of occurence of low frequency noise in the natural and work environment. It draws attention to the imprecise definition of the phenomenon and the lack of legal regulations concerning the assessment of human exposure to this factor. It also contains information about the state of knowledge of the impact of this factor to the human body.
 
REFERENCES (12)
1.
DUCK F., DARBY S., HAAR G., HANSON M., LEVENTHALL G., NOBLE D., SIENKIEWICZ J., ZEQIRI., Health Effects of Exposure to Ultrasound and Infrasound, Report of the Independent Advisory Group on Non-ionising Radiation, Documents of the Health Protection Agency, Radiation, Chemical and Environmental Hazards, February 2010.
 
2.
ALVES-PEREIRA M., CASTELO-BRANCO N., Low Frequency Noise and Health Effects, 2011.
 
3.
ALVES-PEREIRA M., CASTELO-BRANCO N., KOTLICKA E., MOTYLEWSKI J., Low frequency noise legislation, Inter-noise, Istanbul 2007.
 
4.
ROTHENBORG M., Denmark accused of tinkering with wind turbine noise regulations, Politiken, 2011.
 
5.
Low Frequency Noise, Informal document No. GRB-42-12, 2005.
 
6.
ATCHLEY A., BERNHARD R., HODGDON K., Low Frequency Noise Study, The Partnership for Air Transportation Noise and Emissions Reduction, Massachusetts Institute of Technology, 2007.
 
7.
BENTON S., Measurement Challenges in Assessing the Annoying Characteristics of Noise. Is Low Frequency a Special Case?, Journal of Low Frequency Noise and Vibration, 16 (1), 13–24, 1997.
 
8.
AUGUSTYŃSKA D., KACZMARSKA-KOZŁOWSKA A., KAMEDUŁA M., PAWLACZYK-ŁUSZCZYŃSKA M., ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA M., Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy, Medycyna Pracy nr 51, 2001.
 
9.
PN-86/N-01338 – Hałas infradźwiękowy. Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
 
10.
Rozporządzenie MPiPS z 1 dnia grudnia 1989 r. ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 1989.69.417).
 
11.
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. ws. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2002.217.1833).
 
12.
Instrukcja 358/98 Instytutu Techniki Budowlanej – Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach mieszkalnych, Warszawa 1998.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top