120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Pulsatory jig as a proven device for washing of minerals

Piotr Matusiak 1  ,  
 
1
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):191–199
ABSTRACT
Regulations as regards environment protection and effectiveness criteria force the manufacturers to offer high-quality aggregates. Pulsatory jig as repeatedly used device enables meeting mentioned above requirements for minerals. Principle of pulsatory jig operation is presented in the paper. Versions of design solutions and examples of implementations of pulsatory jigs are given. Application possibilities of suspension classifier for separation of fine minerals are described.
CORRESPONDING AUTHOR
Piotr Matusiak   
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
 
REFERENCES (6):
1. LENARTOWICZ M., MATUSIAK P., KOWOL D., ŁAGÓDKA M., Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych, Maszyny Górnicze, nr 3–4/2010.
2. OSOBA M., LUTYŃSKI A., Nowa generacja osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG do pozyskiwania żwiru i piasku, Maszyny Górnicze, nr 2/2004.
3. OSOBA M., Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG do przeróbki kruszyw naturalnych, KOMEKO, Mat. konf., Zakopane 2006.
4. Określenie skuteczności rozdziału w klasyfikatorach pulsacyjnych typu KOMAG i opracowanie bazy danych w zakresie ich parametrów technologiczno-konstrukcyjnych (niepublikowane), ITG KOMAG.
5. Prace statutowe ITG KOMAG 2002–2012.
6. Klasyfikator do rozdziału drobnoziarnistych surowców mineralnych, Prace statutowe ITG KOMAG 2009–2010.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586