120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

A block separateness evaluation method of the granodiorites deposit

 
1
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):181–189
ABSTRACT
The article presents divisibility measurement results of the Niemcza Zone granodiorites. It shows that the laser scanning could be good alternative to determinate rocks block separateness. Results of the research allow to improve the rational use of resources. It also presents that obtaining of block elements is possible.
CORRESPONDING AUTHOR
Magdalena Mania   
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 51-516 Wrocław, ul. Parkowa 25
 
REFERENCES (7):
1. BROMOWICZ J., KARWACKI A., Metodyka badań bloczności złóż budowlanych materiałów kamiennych, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1982.
2. CYGAN J., ŚLUSARCZYK S., Bloczność skał intruzyjnych strefy Niemczy, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 85, Wrocław 1998.
3. ŁAPOT W., GOLDSZTEIN J., Uwagi o spękaniach ciosowych i częstości występowania bloków w granodiorycie strzeblowskim na podstawie pomiarów zebranych w kamieniołomie Strzeblów I, Instytut Górnictwa PWr., Komunikat nr 80, Wrocław 1974.
4. PATLA S., Zastosowanie skaningu laserowego do wyznaczania objętości zwałowisk i składowisk produktów na przykładzie kopalni Piława Górna, Prace Naukowe Instytutu Gornictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
5. www.swiat-kamienia.pl.
6. ROGOSZ K., ŚLUSARCZYK S., Laser na granicie, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6, 2011.
7. LORENC M.W., Badania metodą Rb-Sr skał intruzyjnych strefy Niemczy (Dolny Śląsk), Arch. Miner. t. LI, z. 1, Warszawa 1998.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586