PL EN
Metoda raportowania zdarzeń niebezpiecznych/wypadków jako element profilaktyki bhp w zakładzie pracy
 
Więcej
Ukryj
1
ORICA Poland Sp. z o.o.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Cichoń-Walczyk   

ORICA Poland Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16/4, 50-038 Wrocław
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):43–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano stosowaną w ORICA metodę raportowania zdarzeń niebezpiecznych/wypadków związanych z pracą, będącą częścią składową procedury Zarządzania Wypadkami. Przedstawiono klasyfikację i kategoryzację zdarzeń podlegających obowiązkowi raportowania przez pracownika oraz wpływ stosowanej metody raportowania na stan i świadomość bezpieczeństwa w miejscu pracy i poprawę stanu bezpieczeństwa.
 
REFERENCJE (1)
1.
Wewnętrzne materiały szkoleniowe i techniczne ORICA.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586