120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Metoda raportowania zdarzeń niebezpiecznych/wypadków jako element profilaktyki bhp w zakładzie pracy

 
1
ORICA Poland Sp. z o.o.
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):43–53
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Opisano stosowaną w ORICA metodę raportowania zdarzeń niebezpiecznych/wypadków związanych z pracą, będącą częścią składową procedury Zarządzania Wypadkami. Przedstawiono klasyfikację i kategoryzację zdarzeń podlegających obowiązkowi raportowania przez pracownika oraz wpływ stosowanej metody raportowania na stan i świadomość bezpieczeństwa w miejscu pracy i poprawę stanu bezpieczeństwa.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Cichoń-Walczyk   
ORICA Poland Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16/4, 50-038 Wrocław
 
REFERENCJE (1):
1. Wewnętrzne materiały szkoleniowe i techniczne ORICA.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586